อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

7 มิ.ย. 2563
04182
วงสุนทราภรณ์ ณ สังคีตศาลา อาทิตย์ 7 ก.พ. นี้
พบกันเป็นประจำทุกปีที่สังคีตศาลา ในรายการดนตรีสำหรับประชาชน ในบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สนามหลวง เวลา 1700-1930 น. รวมนักร้องดาวค้างฟ้า คลื่นลูกใหม่ และนักร้องนักเรียนจากโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ติดตามไปชมใปฟังกันได้

โรงเรียน...27 มกราคม 53 เวลา 15:32 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป