อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

6 ก.ค. 2563
04245
งานเชิดชูศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2553
เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2552 ทั้ง 9 คน ประกอบด้วย
1. ศ.ปรีชา เถาทอง สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม
2. นายองอาจ สารทพันธุ์ สาขาทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
3. นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ สาขาทัศนศิลป์ ด้านประณีตศิลป์ – แกะสลักเครื่องสด
4. นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร สาขาทัศนศิลป์ ด้านภาพถ่าย
5. นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล สาขาวรรณศิลป์ ด้านเรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย กวีนิพนธ์
6. นายจตุพร รัตนวราหะ สาขาศิลปะการแสดง ด้านนาฏศิลป์ – โขน
7. นายอุทัย แก้วละเอียด สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีไทย
8. นางมัณฑนา โมรากุล สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีไทยสากล – ขับร้อง
9. นายประยงค์ ชื่นเย็น สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีไทยลูกทุ่ง - ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน
โดยในช่วงบ่ายได้มีพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ จากนั้นเวลา 17.30 น. ได้มีการจัดเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ศิลปินแห่งชาติ

เวลา 19.45 น. มีการแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีลำดับการแสดง ดังนี้

1. การ นำเสนอวีดิทัศน์ ประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2552 ทั้ง 9 คน
2. การบรรเลงดนตรีไทย โดย ครูอุทัย แก้วละเอียด และศิษยานุศิษย์ ด้วยเพลง “โหมโรงเทพศิรินทร์” และเพลง “อุศเรนเถา”
3. การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ ตอน นางลอย โดยครูจตุพร รัตนวราหะ
4. การนำเสนอวีดิทัศน์ เพลงพระราชนิพนธ์ “ดวงใจกับความรัก” เสียงขับร้องของคุณมัณฑนา โมรากุล ที่นำมาจากแผ่นเสียง (ช่วงนี้ผู้ฟังเงียบกริบ เพราะตะลึงกับเสียงร้องของคุณมัณฑนา) พร้อมการสัมภาษณ์คุณมัณฑนาเกี่ยวกับการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้ คุณมัณฑนา ให้สัมภาษณ์ว่า ดีใจมากที่ได้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนี้เป็นคนแรก และขับร้องเป็นครั้งแรกในงานฉลองราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่สนามหญ้า ในวังสระปทุม โดยการขับร้องครั้งนี้ได้พยายามถ่ายทอดบทเพลง และขับร้องอย่างสุดฝีมือ โดยขับร้องอย่างชัดเจน และเปล่งคำทุกคำอย่างสละสลวย คุณมัณฑนายังให้สัมภาษณ์อีกว่าอยู่บ้านค่อนข้างเหงา แต่ยังได้ติดตามข่าวสารของบ้านเมืองอยู่เสมอ รวมถึงติดตามการขับร้องเพลงของนักร้องรุ่นใหม่ ๆ ด้วย อย่างเช่น AF นี่ก็เสียเงินโหวตไปหลายบาท (คุณมัณฑนาเชียร์ออฟ ศุภณัฐ AF 2) ต่อมามีการขับร้องเพลงที่คุณมัณฑนาเคยขับร้อง คือเพลง “ดอกไม้ใกล้มือ” ขับร้องโดย คุณจิติมา เจือใจ และเพลง “สิ้นรักสิ้นสุข” ขับร้องโดยคุณทิพวรรณ ปิ่นภิบาล บรรเลงโดยนักดนตรีของสมาคมนักดนตรีแห่งประเทศไทย
5. การแสดงดนตรีเพลงไทยลูกทุ่ง ผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานของครูประยงค์ ชื่นเย็น ในเพลง “หนุ่มนารอนาง” โดย คุณไวพจน์ เพชรสุพรรณ, เพลง “ปั้นดินให้เป็นดาว” โดย คุณชรัมภ์ เทพชัย, เพลง “ข้อยเว้าแม่นบ่” โดย แพรวา พัชรี, เพลง “อีสาวทรานซิสเตอร์, เพลง “เทพธิดาผ้าซิ่น” โดย เสรี รุ่งสว่าง และเพลงพระราชนิพนธ์ “ส้มตำ” โดย สลักจิต ดวงจันทร์
6. การมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 9 คน (คุณมัณฑนาขอตัวกลับก่อน เนื่องจากไม่ค่อยสบาย)

เทพกร บวรศิลป์25 กุมภาพันธ์ 53 เวลา 14:17 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป