อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

6 ก.ค. 2563
04374
รายการเพลงไพเราะในอดีต "ที่นี่...มี...ดาวประดับใจ" ครั้งที่ 47
คุณนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ ขอเชิญชมคอนเสิร์ต "ที่นี่...มี...ดาวประดับใจ" ครั้งที่ 47 ในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ บัตรราคา 700, 600, 500 และ 400 บาท สามารถติดต่อสำรองบัตรและสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ โทร. 02-747-7979 และ 02-747-6243 หรือ ม.ล.ปราลี ประสมทรัพย์ โทร. 081-806-1456

รายละเอียดเพิ่มเติม
พบกับนักร้องมากมายเช่นเคย...คุณอดิเรก จันทร์เรือง, คุณสมบัติ เมทะนี, คุณสุประวัติ ปัทมสูต, คุณนฤพนธ์ ดุริยพันธุ์, คุณชรัมภ์ เทพชัย, คุณอัศวิน รัตนประชา, คุณยุรนันท์ ภมรมนตรี, คุณกลด เมฆใหญ่, คุณมนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์, คุณปก ปัทมสูต, คุณปิยเทพ ศรีชลาชัย, คุณปพนธีร์ วีระประวัติ, คุณเฉลา ประสพศาสตร์, คุณนันทิดา แก้วบัวสาย, คุณกัญชลิกา สิมะเสถียร, คุณขจี - ปรีณิตา - ปรียนันทน์ โอสถสงเคราะห, คุณนีรนุช ปัทมสูต และคุณนันทวัน เมฆใหญ่

ร่วมด้วยนักร้องกิตติมศักดิ์
พ.ต.อ.พิเศษ กำพล ยุทธสารประสิทธิ์, คุณปรีดี โอสถสงเคราะห, พ.อ.กอบศักดิ์ ชมวัน, ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ, คุณเย็นจิต รพีพัฒน์ฯ คุณบูรพา - ดร.ญาดา อารัมภีร, ดร.ผาณิต กันตามระ, ดร.พาชื่น - ร.ท.รวิ รอดโพธิ์ทอง, คุณวินิตา ทองเรืองกุล, คุณนฤมล ล้อมทอง, น.พ.ชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ, คุณกิตติพันธ์ นุตยะกุล, คุณวีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส, ดร.จารุวรี - จารุทัศ สนิทวงศ์ฯ คุณแม่ดารา เมฆใหญ่ และม.ล.ปราลี มาลากุล ประสมทรัพย์
บรรเลงโดยวงดนตรี "กระชับมิตร"

Pakwalanchakorn6 มิถุนายน 53 เวลา 00:00 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป