อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

2 มิ.ย. 2563
04409
หลักสูครพิเศษที่โรงเรียบนสุนทราภรณ์การดนตรี
วันพุธที่ 30 มิ.ย.นี้ สมาชิกชมรมรักสุนทราภรณ์สิงห์บุรีจำนวน 10 คนได้สมัครเข้าร่วมหลักสูครการขับร้องเพลงเป็นพิเศษที่โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 0900 - 1700 น.

นอกจากคุณอติพร เสนะวงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนฯ จะไปต้อนรับแล้ว ครูดำ-พูลสุข อาจารย์สมคิด อาจารย์โกมล ครูแดง-พรศุลีก็จะอยู่ในทีมฝึกสอน ในขณะที่ชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์ฯ จะไปร่วมให้การต้อนรับและช่วยเหลือในการคัดเลือกเพลง เพื่อแยกกลุ่มฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญ เพื่อสมาชิกชมรมรักสุนทราภรณ์สิงห์บุรีจะได้นำประสพการณ์ไปใช้ในชมรมที่สิงห์บุรีต่อไป

ขอต้อนรับค่ะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์29 มิถุนายน 53 เวลา 19:55 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป