อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

26 พ.ค. 2563
04413
ชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค.53 ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี สมาชิก 25 คนจากทั้งหมด 54 คน ได้มีการสังสรรค์เลี้ยงอาหารกลางวัน ก่อนจะเปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. โดยคุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ รักษาการณ์ประธานชมรมฯเป็นประธาน ได้สรุปเงินรายยได้จากการจัดงานฉลอง 41 ปี โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ซึ่งมีรายได้รวมแล้วกว่าสองแสนบาท หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วได้มอบเงินส่วนหนึ่งให้ครูดำ-พูลสุข หัวหน้างวงสุนทราภรณ์ ส่วนที่สองมอบให้มูลนิธิสุนทราภรณ์ และส่วนสุดท้ายเป็นของชมรมฯ เพื่อไว้จัดกิจกรรมครั้งต่อไป

จากการประชุมใหญ่ในวันนี้ได้มีการเลือกตั้งกรรมการอย่างเป็นทางการแทนชุดแรกที่รักษาการณ์มาตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 53 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกคุณปรีชา เศขรฤทธิ์ จากศิษย์สุนทราภรณ์กลุ่มสองหนุ่มสองพรรณเป็นประธานชมรมฯ ส่วนรองอีก 2 ท่านคือคุณสาโรช เจริญสวัสดิ์ เป็นรองคนที่ 1 และ คุณสุดจิตต์ หงส์อรุณ รองประธานคนที่ 2 เลขานุการชมรมคือคุณมนัสนันท์ เหรัญญิกคือคุณพัชรินีย์ โดยมีกรรมการอีก 10 ท่าน และที่ปรึกษาชมรมฯอีก 5 ท่าน

ก่อนที่จะปิดประชุมในเวลา 17.00 4. ประธานและคณะกรรมการทุกท่านได้รับมอบหมายจากกรรมการ-เลขานุการ มูลนิธิสุนทราภรณ์ ให้ไปร่วมกันพิจารณาจัดกิจกรรมสุนทราภรณ์สัญจร และจัดการแสดงของชมรมฯ ให้เป็นประจำในโอกาสต่อๆไป รวมถึงเป็นแกนนำในการรวบรวมสมาชิกชมรมรักสุนทราภรณ์จากจังหวัดต่างๆให้มาร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกับส่วนกลาง อย่างเช่นในงานฉลอง 71 ปีวงดนตรีสุนทราภรณ์ และพิธีเปิดฐานรูปปั้นของครูเอื้อ สุนทรสนาน ที่สวนลุม ในวันเสาร์ที่ 20 พ.ย. 53 ด้วยศูนย์บริการสุนทราภรณ์4 กรกฎาคม 53 เวลา 20:44 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป