อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

2 มิ.ย. 2563
04416
การประกวดร้องเพลงระดับเยาวชน จัดโดยมูลนิธิสุนทราภรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน มูลนิธิสุนทราภรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (บัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายกิจการพิเศษ และฝ่ายกิจการนักศึกษา) จะจัดการประกวดร้องเพลงระดับเยาวชน (อายุ 15-22 ปี) โดยจะเปิดรับสมัครปลายเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป เช่นเดียวกับการประกวดที่ผ่านมากับมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ศิลปากร หลังคัดเลือกผู้สมัครจากแถบบันทึกเสียงหรือซีดี ซึ่งจะปิดรับสมัครประมาณวันที่ 30 สิงหาคม แล้ว จะประกาศชื่อผู้เข้ารอบชาย 10 หญิง 10 ภายในวันที่ 15 ก.ย.53
ผู้เข้ารอบทั้ง 20 คนจะต้องเข้ารับการอบรมที่โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ในวันที่ 25-28 ต.ค.53 และที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ในวันที่ 29 ต.ค.53 ส่วนรอบชิงชนะเลิศจะเป็นวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ย.53 ตั้งแต่เวลา 0900-1200 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สี่แยกการเรือน ข.ดุสิต
ช่วงบ่าย เวลา 1330-1700 น. จะประกาศผลการประกวดและชมมินิคอนเสิร์ตคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ กับวงดนตรีสุนทราภรณ์ โดยผู้ชนะเลิศทุกรางวัลจะได้แสดงผลงานในรอบนี้ด้วย

สนใจดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.53 เป็นต้นไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นี่เลยเชิญ คลิก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต http://202.183.233.76/graduates/, สุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการสุนทราภรณ์2 โทร: 081 649-3635

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์8 กรกฎาคม 53 เวลา 10:27 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป