อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

2 มิ.ย. 2563
04422
บ้านครูเอื้อ...อัมพวา ในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์
วันเสาร์นี้ช่วงบ่าย (17 ก.ค.) บ้านครูเอื้อ...อัมพวา จะมีโอกาสได้ต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่กระทรวงวัฒนธรรมนำไปเยือนย้อนเส้นทางบ้านเกิดครูเอื้อที่อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมีช่วงเวลาหนึ่งที่จะเข้าเยือนบ้านครูเอื้อด้วย

ส่วนวันพฤหะสบดีที่ 29 ก.ค. นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศจำนวน 60 คน และคณะครูอีก 20 คน รวม 80 คนจะเข้าเยียมชม บ้านครูเอื้อ...อัมพวา โดยมี อรอนงค์ เสนะวงศ์ กรรมการ-ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิสุนทราภรณ์เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำชม

ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบ้านครูเอื้อ...อัมพวา ในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ริมคลองอัมพวา เป็นหมู่คณะ และต้องการให้มีการบรรยายให้ความรู้ พร้อมรับเอกสาร ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สามารถติดต่อจองวันเวลาได้ล่วงหน้าที่ กรรมการ-เลขานุการ มูลนิธิสุนทราภรณ์ email: soontaraporn@gmail.com หรือ โทรสาร 0 2941-3363 เบอร์ศูนย์บริการ 081 285-1427

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์14 กรกฎาคม 53 เวลา 22:18 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป