อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

6 มิ.ย. 2563
04428
กวธ และ สถาบันสุนทราภรณ์เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายเงินและสิ่งของ
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการเพื่อขอพระบรมราชานุญาตนำสมาชิกสถาบันสุนทราภรณ์เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ต ๑๐๐ ปี ชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน จำนวน 2 ล้านบาท พร้อมด้วยโล่คำประกาศยกย่องจากยูเนสโก้ ดวงตราไปรษณียากรภาพครูเอื้อทั้งชุดจาก บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด สมุดภาพ-ซีดี ๑๐๐ ปี และ ซีดีชุดพิเศษ

สำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์แทนพระองค์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2553

เงินจำนวน 2 ล้านบาทที่จะทูลเกล้าฯถวายคือเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ค ๑๐๐ ปี ชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23-24 มกรมคม 2553

เมื่อวงสุนทราภรณ์เดินทางกลับจากการแสดงที่สหรัฐอเมริกาในช่วงต้นเดือนสิงหาคมก็จะเตรียมตัวเข้าเฝ้าในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 ต่อไป
ศูนย์บริการสุนทราภรณ์21 กรกฎาคม 53 เวลา 12:12 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป