อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

14 พ.ย. 2562
00443
เพลงศกุนตลา
เพลงศกุนตลา เพลงนี้กล่าวชมความงามของเพศหญิง ทำไมไม่ให้ผู้ชายร้องขับร้องละครับ
------------------------------------------------------------------------------

ศกุนตลา
นางฟ้าแมกฟ้าฤาไฉน
เดินดินนางเดียวเปลี่ยวใจ
นางไม้ แมกไม้มิได้ปาน
น้ำค้าง ค้างกลีบกุหลาบอ่อน
คือเนตรบังอรหยาดหวาน
โอษฐ์อิ่ม พริ้มรัตน์ชัชวาล
เพลิงบุญ อรุณกาลผ่านทรวง

ศกุนตลา
นางฟ้าแมกฟ้าจากสรวง
คลื่นสมุทรสุดฤทัยไหวปวง
คือทรวงนางสะท้อนถอนใจ
ยอดมณีศรีศิลป์ปิ่นสวรรค์
หล่อหลอมจอมขวัญผ่องใส
คือแก้วแพร้วพร่างกระจ่างใจ
อาบไป อมฤต นิจนิรันดร์


สมถวิล23 ธันวาคม 45 เวลา 21:49 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป