อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

28 ก.พ. 2563
04496
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดร้องเพลง“สวนดุสิตร่วมฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล ครูเอื้อ สุนทรสนาน” ประจำปี พ.ศ. 2553
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ
โครงการประกวดร้องเพลงสุนทราภรณ์ระดับเยาวชน
“สวนดุสิตร่วมฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล ครูเอื้อ สุนทรสนาน” ประจำปี พ.ศ. 2553

ฝ่ายชาย

ชื่อ -นามสกุล อายุ สถาบัน
1 พรชัย ชาวบ้านเกาะ 20 ม.สวนดุสิต
2 ปกรณ์ บัวพาน 20 ม.สวนดุสิต
3 ธนากร ขาวไชยมหา 20 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
4 ไพศาล ซันกูล 18 รร.ยานนาเวศวิทยาคม
5 สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ 18 รร.สามเสนวิทยาลัย 2
6 เขมวัฒน์ มากมณี 21 ม.เทคโนโลยีสุรนารี
7 ณัฐพล บุญรอด 20 ม.เทคโนโลยีสุรนารี
8 สิปปกร เต็มแก้ว 18 รร.ภปร.ราชวิทยาลัยฯ
9 ชวนันท์ มาลี 15 รร.ทวีธาภิเศก
10 ศุภณัฐ สุขเสริม 15 รร.มัธยมวัดหนองแขม

ฝ่ายหญิง

ชื่อ -นามสกุล อายุ สถาบัน
1 บุษยา นิธิไวกูณฐ์ 16 รร.มัธยมวัดสิงห์
2 กาญจนา สายโน 20 ม.สวนดุสิต
3 นิตติยา เกตุแก้ว 18 รร.มัธยมวัดสิงห์
4 วรรณพร ชัยศรี 21 ม.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5 นภัสวรรณ ล่องลอย 17 รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
6 ณัฐวดี พวงสุวรรณ 15 รร.เบญจมเทพอุทิศ
7 ธัญลักษณ์ สวนสมจิตร 21 ม.สวนดุสิต
8 นันทพร ค้าผล 17 รร.สามเสนวิทยาลัย 2
9 วชิราภรณ์ ทองฤทธิ์ 17 รร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
10 วิไลพร ฤทธิวงศ์ 15 รร.มัธยมวัดสิงห์

หมายเหตุ: ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุนทราภรณายในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกอบรม I ♥ Suntaraporn Singing Camp III ในช่วงระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม ก่อนจะเข้าร่วมประกวดรอบสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายนนี้ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ มูลนิธิสุนทราภรณ์ที่ 081 649 3635 หรือ 081 285 1427


ป้อมหวาน27 กันยายน 53 เวลา 09:42 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป