อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

25 ม.ค. 2564
04624
กรมศิลปากร จัดชมการแสดงวิพิธทัศนา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ รับชมบทเพลง และ การแสดงนาฏศิลป์
กรมศิลปากร จัดการแสดงวิพิธทัศนา รับชมฟรี เนื่องในโอกาสวันพ่อประจำปี 2553 พบกับบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเทิดพระเกียรติฯ โดย เอ ศุภชัย ไพจิตร ดวงดาว เถาว์หิรัญ วาณี จูทังคะ บิ๊ก ธนาชัย ศรีเลิศงาม เพลงสกาวใจ ไพจิตร เพชรพัชรพรรณ สุทธานนท์ อาดัมส์ ถนอมทรัพย์ ขวัญ ภัทราพร บัวก้านทอง เบนซ์ ศรายุทธ ลูกอิน ฯลฯ กับบทเพลง พระราชนิพนธ์
อาทิ รัก สายฝน ลมหนาว ฯลฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงละครแห่งชาติ กรมศิลปากร

ยาน27 พฤศจิกายน 53 เวลา 08:44 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป