อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 ม.ค. 2564
04638
สวธ.เผยแพร่เพลงพระราชนิพนธ์พระเทพฯถวาย
กระทรวงวัฒนธรรม 3 ธ.ค.53
-
สวธ. ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ “พระราชาเป็นประมุขของประชาชน” พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเผยแพร่ให้กับประชาชน โดยมี
-นคร ถนอมทรัพย์ ประพันธ์ทำนองถวาย
-ครูประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ 2552 เป็นผู้เรียบเรียงถวาย
-วินัย พันธุรักษ์ ควบคุมวงดนตรี
-ขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงร่วมขับร้องถวายทั้งหมด 13 ท่าน ประกอบด้วย

1.เชอร์รี่ เศวตนันทน์ (สวลี ผกาพันธุ์) ศิลปินแห่งชาติปี 2532
2.สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ ปี 2533
3.ผ่องศรี วรนุช ศิลปินแห่งชาติปี 2535
4.สมเศียร พานทอง (ชาย เมืองสิงห์) ศิลปินแห่งชาติปี 2538
5.รวงทอง ทองลั่นธม ศิลปินแห่งชาติปี 2539
6.เกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์) ศิลปินแห่งชาติ ปี 2539
7.ไวพจน์ สกุลนี (ไวพจน์ เพชรสุพรรณ) ศิลปินแห่งชาติ ปี 2540
8.ชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ ปี 2541
9.ชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2541
10.ชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ) ศิลปินแห่งชาติ ปี 2542
11.จินตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (จินตนา สุขสถิต) ศิลปินแห่งชาติ ปี 2547 12.หม่อมราชวงศ์ ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์ , หม่อมราชวงศ์ ศิลปินแห่งชาติปี 2551 13.ประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติปี 2552

โดยทาง สวธ. ได้จัดทำเพลงดังกล่าวในรูปแบบซีดี จำนวน 10,000 แผ่น เพื่อเผยแพร่และแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานฟรีที่ บู๊ทของ วธ. บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า และเปิดให้ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ สวธ. www.culture.go.th

ขอบคุณข่าวจาก "คม ชัด ลึก " 3 ธันวาคม 2553
นี่เลยเชิญ คลิกดุสิตา4 ธันวาคม 53 เวลา 02:38 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป