อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

10 ก.ค. 2563
04721
กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชม การบรรเลงขับร้องในโครงการ วัฒนธรรม สุนทรีย์ คีตศิลปืครั้งที่1 ณ โรงพยาบาลศิริราช วันจันทร์ที่ ๒๔ นี้
กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการ วัฒนธรรมสุนทรีย์ คีตศิลป์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ๘๔ พรรษา และคืนความสุขสู่สังคมด้วยเสียงเพลง โดยจะเริ่มเปิดโครงการฯ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พร้อมนำศิลปินนักร้องไทยสากล อาทิ ดาวใจ ไพจิตร นัดดา วิยกาญจน์ สุวัจชัย สุทธิมา จิตติมา เจือใจ ศุภชัย ไพจิตร นนทวรรธน์ เรืองสกุล พร้อมวงดนตรีกรมศิลปากร ได้น้อมถวายพระพร ฯ และเปิดการแสดงดนตรีและขับร้อง ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖,๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระราชยิดาฯ โรงพยาบาลศิริราช

ยาน21 มกราคม 54 เวลา 16:00 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป