อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

9 มี.ค. 2564
04726
คอนเสิร์ตการกุศล 20 ปี ชีวิตกับเพลง อาทิตย์ 27 กพ. 2554 หอประชุมธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
รายการเพลงสุนทราภรณ์ที่โด่งดังที่สุด
ตั้งแต่ปี 2534 ทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์

พบกับการรวมตัวของนักร้องสุนทราภรณ์ทุกรุ่น
จำนวนมากที่สุด นำโดย

รวงทอง ทองลั่นทม (ศิลปินแห่งชาติ), ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ (ศิลปินแห่งชาติ), วรนุช อารีย์, มาริษา อมาตยกุล, จันทนา โอบายวาท, สุปานี พุกสมบุญ, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, อรัญญา นามวงศ์, ดาวใจ ไพจิตร, ศรวณีย์ โพธิเทศ, ประพนธ์ สุนทรจามร, อโศก สุขศิริพรฤทธิ์, ธรรมรัตน์ นวมะรัตน์, พรรณี สกุลชาคร, จั่นทิพย์ สุฐินบุตร, ยรรยง เสลานนท์, สมคิด เกษมศรี, ฉัตรแก้ว พรภัทร, รัตนสุดา วสุวัต, พรเทพ สุขะ, เพ็ญจันทร์ รักประยูร, ผจงพิศ พุฒพล, วัฒนา ศิโรภาส, โกมล โลกะกลิน, จันทรา โลกะกลิน, “ศันสนีย์”, พิมผกา วันดี, จินตนา สุวรรณศิลป์, ศรีสวาท เจริญวงษ์, ดำรง สุทธิพงศ์, ช่อฉัตร รัตนกมล, เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ, รัชตพันธ์ พงศบุตร, ทิพย์รักษ์ แสงเงิน, พรศุลี วิชเวช, และคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์

นักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์ อาทิ
ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง, จันทร์เพ็ญ ทองทั้งวงศ์,
ดร. ฉวิวรรณ ปูรานิธิ, สมใจ สำราญภูติ,
อนุชิต จุรีเกษ, ศรีล สุขุม, วาทิต ประสมทรัพย์

บรรเลงโดย วงสุนทราภรณ์วงใหญ่

พิธีกร
ศ.นพ. พูนพิศ อมาตยกุล-สาวดี เจริญวงษ์
อนุชิต จุรีเกษ-ดวงดาว จารุจินดา

รายได้เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

นี่เลยเชิญ คลิก

ดุสิตา28 มกราคม 54 เวลา 12:13 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป