อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 พ.ย. 2564
04741
"สุนทราภรณ์...สุนทรารมณ์" ณ อุทยาน ร.๒ จ.สมุทรสงคราม
ผ่านพ้นไปอย่างประทับใจกับงาน "สุนทราภรณ์...สุนทรารมณ์" ณ อุทยาน ร.๒ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมูลนิธิสุนทราภรณ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลอัมพวา จัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยาน ร.๒ โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.(ญ) คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นประธานจัดงาน โดยมีกรรมการจัดงานประกอบด้วย ท่านผู้หญิงวิลาวัลย์ วีรานุวัตติ์, คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรานุช, จิตรา ประทีปะเสน, อติพร เสนะวงศ์ และฯลฯ ร่วมกันต้อนรับ

ภายในงานนอกจากการบรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์แล้วยังจัดการแสดงการแต่งกาย ชุด "หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไทย" โดย คุณหญิงสุภา วุฒิศิริ, สุชาดา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา, ผ่องลักษณ์ ประศาสน์วินิจฉัย และดวงตา ส่งสัมพันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับผู้แต่งกายสวยงามหลากหลายรางวัล และการขับร้องเพลงโดยนักร้องกิตติมศักดิ์ อาทิ พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์, กร ทัพพะรังสี, นพ.ประเสริฐ - พิจิตรา เฮงสกุล, รุจิโรจ เอี่ยมลำเนา, มาลินี ชาญศิลป์, กาญจนา สายศิริพร, พนิดา ปทุมารักษ์ ฯลฯ

งานนี้ได้รับเงินบริจาครวมทั้งสิ้นกว่าสามแสนบาท โดย ท่านผู้หญิงยสวดี บูรณะสัมฤทธิ อัมพรไพศาล ร่วมบริจาคด้วยหนึ่งแสนบาท ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในวันนั้นได้รับเหรียญที่ระลึกพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจากประธานจัดงานอีกด้วย อิ่มบุญอิ่มใจกันถ้วนหน้า

ขอบคุณภาพและข่าวจาก "แนวหน้า" 7 ก.พ. 2554
นี่เลยเชิญ คลิก

ดุสิตา7 กุมภาพันธ์ 54 เวลา 10:06 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป