อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

28 พ.ย. 2564
04788
ประชาสัมพันธ์การแสดงละครหุ่นสายของคณะหุ่นสายเสมา
เนื่องด้วย คณะหุ่นสายเสมา คณะหุ่นสายส่งเสริมคุณธรรมและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางสังคม ต่อกลุ่มเยาวชน และครอบครัวเสมอมา ได้เล็งเห็นประโยชน์ในการสร้างจิตสำนึกต่อการเห็นคุณค่าชาวนาไทย และ ข้าวไทย ด้วยในกระแสสังคมปัจจุบันเยาวชน ขาดการให้ความรู้และความสำคัญเรื่องการบริโภคข้าวอย่างรู้คุณ ความกตัญญูต่อชาวนาดังที่เคยเป็นมาในอดีต จึงได้จัดทำการแสดงละครหุ่นสาย เรื่อง ดอนและมะขวิด ผู้พิชิต โดยมีเนื้อหาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงบูรณาการ ผ่านเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ในรูปแบบละครเพลงหุ่นสาย โดยการนำบทเพลงไทยในอดีต เพลงพื้นบ้าน เพลงลูกกรุง และเพลงลูกทุ่ง ที่มีเนื้อหาอันเกี่ยวกับชาวนาไทย อาทิ เพลงเกี่ยวข้าว, เพลงข้างขึ้นเดือนหงาย ของครูเอื้อ สุนทรสนาน และครูแก้วอัจฉริยะกุลฒ เพลงกลิ่นโคลานสาบควาย ของครูไพบูลย์ บุญขัน, เพลงเดือนดวงเดียว ของคุณจรัล มโนเพ็ชร และบทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด บรรเลงขลุ่ย ของอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เป็นต้น มาใช้ประกอบใน การแสดงละครหุ่นสายส่งเสริมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางสังคมต่อเยาวชน เรื่อง ดอนและมะขวิด ผู้พิชิต เพื่อให้ลูกหลานได้สัมผัสถึงอัจฉริยะภาพ และความหมายที่จะกระตุ้นเตือนให้เยาวชนและครอบครัวรุ่นใหม่ ใส่ใจต่อการบริโภคข้าวไทย และรู้คุณค่าของชาวนาไทย

หุ่นสายเสมา28 กุมภาพันธ์ 54 เวลา 13:26 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป