อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 ม.ค. 2564
00480
21 มกราคม .... วันนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับครู เอื้อ ?
เอื้อ สุนทรสนาน

ครู เอื้อ เป็นชาวสมุทรสงคราม เกิดที่ตำบลโรงหวี อำเภออัมพวา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2453

การศึกษา
เริ่มเรียนที่ ร.ร.วัดใหม่ราษฎร์ บูรณะ จังหวัดสมุทรสงคราม เข้ากรุงเทพเมื่อปีพ.ศ.2460 โดยอาศัยอยู่กับ หมื่นไพเราะพจมานและเรียนต่อที่ ร.ร.วัดระฆังโฆสิตารามจนจบชั้นประถม ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้ง ร.ร.พรานหลวง ขึ้นที่สวนมิสกวัน เพื่อสอนดนตรีทุกประเภท ครู เอื้อ จึงย้ายมาเรียนที่นี่ โดย ครู เอื้อ ถนัดดนตรีสากลจึงได้เล่าเรียนโดยตรงกับ ครูโฉลก เนตรสุต และผู้เป็นครูใหญ่ ในสมัยนั้นคือ พระเจนดุริยางค์ เครื่องดนตรีที่ครู เอื้อสนใจ และ เล่นได้ดีเป็นพิเศษคือ ไวโอลิน และ แซกโซโฟน

พ.ศ. 2482 ก่อตั้งวงดนตรี สุนทราภรณ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าวง นักร้อง นักดนตรี และ ผู้ควบคุมวง ตลอดมาจนถึงปี พ.ศ.2524 คือ เมื่อถึงแก่กรรม รวมเวลา 42 ปี

ผลงานเพลงที่แต่งไว้มีหลายประเภท เช่น เพลงถวายพระพร เพลงปลุกใจ เพลงสดุดี เพลงประจำจังหวัด เพลงมหาวิทยาลัย หรือสถาบันต่างๆ เพลงรำวง เพลงรัก เพลงชมธรรมชาติ เพลงประกอบละครเวที ละครวิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ ฯลฯ รวมทั้งสิ้นประมาณ 2000 เพลง เพลงสุดท้ายที่ร้องคือ "พระเจ้าทั้งห้า" ผลงานเพลงเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆของไทย ซึ่งครู เอื้อได้แต่งไว้ยังคงได้รับความนิยม และถูกใช้เปิดงานตามเทศกาลต่างๆทุกปีจนเพลงเหล้านั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลไปด่วย เช่น สวัสดีปีใหม่, รำวงเริงสงกรานต์,รำวงลอยเรือ เป็นต้น

ตลอดเวลา 42 ปี อยู่กับงานดนตรีมาโดยตลอด สร้างสรรผลงานอมตะไว้อย่างมากมาย ได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ จากหลากหลายสถาบัน
ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ครู เอื้อได้เข้าเฝ้าและร้องเพลงถวายเป็นครั้งสุดท้าย เพลงที่ร้องถวายคือ "พรานทะเล" และตั้งแต่เดือน ธ.ค. ของปีนั้นครู เอื้อก็เริ่มมีอาการทรุดหนักจากอาการเนื้อร้ายที่ปอด ในวันที่ 1 เมษายน 2524 ก็ถึงแก่กรรมด้วยวัย 71 ปี

เอื้อ สุนทรสนาน ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศในฐานะศิลปินตัวอย่าง สาขาผู้ประพันธ์เพลง ประจำปี 2523 - 2524 "แผ่นเสียงทองคำพระราชทาน" เป็น ครั้งที่ 4 รับพระราชทานแทนโดย คุณอติพร เสนะวงศ์ บุตรีคนเดียว ของท่านเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2524


กังหันลม21 มกราคม 46 เวลา 19:19 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป