อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

28 พ.ย. 2564
04802
สรุปงานคอนเสิร์ต 20 ปี ชีวิตกับเพลง 27 กุมภาพันธ์ 2554
คอนเสิร์ตการกุศล “20 ปี ชีวิตกับเพลง”
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00-17.30 น.
รายงานโดย ชัยรักษ์ พิทักษ์และเทพกร บวรศิลป์
1. เพลงไตเติ้ลประจำวง และเพลงพระราชนิพนธ์พระมหามงคล
2. จังหวะชีวิต – อัจฉรา กรรณสูต/สาวดี เจริญวงศ์
พิธีกร – คุณสาวดี เจริญวงศ์/นพ.พูนพิศ อมาตยกุล
ช่วงที่ 1
3. พระราชนิพนธ์รัก – พรศุลี วิชเวช/เจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ
4. พระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรัก – รวงทอง ทองลั่นธม
5. มารักกันเถิด – พรศุลี วิชเวช/อรดี วิชเวช นำหมู่สุนทราภรณ์
ช่วงที่ 2
6. หวงรัก- ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
7. รักเธอเสมอ – ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์/รวงทอง ทองลั่นธม
8. รักอะไร – มาริษา อมาตยกุล
9. บุพเพสันนิวาส – ประพนธ์ สุนทรจามร
10. ศาสนารัก – รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
11. สัญญารัก – วรนุช อารีย์
12. อยู่เพื่อรัก – อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
ช่วงที่ 3
13. หัวใจรัก – ศรวณี โพธิเทศ
14. ภาษารัก – ศรวณี โพธิเทศ
15. รักเธอคนเดียว – ดาวใจ ไพจิตร
16. รักฉันตรงไหน – สุปาณี พุกสมบุญ
17. ฉันรักเธอ – เจือนศักด์ น้อยสุวรรณ/รัชตพันธ์ พงศบุตร/รัตนพล จินตกานนท์
18. รำวงตอบรัก – สาวดี เจริญวงศ์
ช่วงที่ 4
19. สาส์นรัก – รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
20. ฉันจะคอย – ดาวใจ ไพจิตร
21. คอยคู่- จันทนา โอบายะวาทย์
22. ธารน้ำรัก – ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง/อัจฉรา กรรณสูต
23. รำวงมาตรฐาน (รำวงเดือนพราว-ดวงจันทร์ขวัญฟ้า-ยอดชายใจหาญ-บูชานักรบ) – หมู่สุนทราภรณ์
พักการแสดง 15 นาที
พิธีกร – คุณดวงดาว จารุจินดา/คุณธรรมรัตน์ นาคสุริยะ
24. เพลงสดุดีชาติไทย – หมู่สุนทราภรณ์
ช่วงที่ 5
25. อาลัยรัก – สมใจ สำราญภูติ
26. หนาวรัก – วาทิต ประสมทรัพย์
27. สิ้นรักสิ้นสุข – ศรีล สุขุม
28. ถึงพี่ – ดร.ฉวิวรรณ ปูรานิธิ
29. เรือมนุษย์ – พักตร์พิมล นิรันดร์
30. รวงทิพย์ – ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง/รวงทอง ทองลั่นธม
ช่วงที่ 6
31. ฝากรัก – พรรณี สกุลชาคร
32. อย่าฆ่าฉันด้วยรัก – จั่นทิพย์ สุฐินบุตร
33. แหวนแทนรัก – ธรรมรัตน์ นวะมะรัตน์
34. มารยาโศกา โศกี – จันทรา โลกะกลิน
35. คนเรารักกันยาก – เพ็ญจันทร์ รักประยูร
36. ตาอินกะตานา – ผจงพิศ พุฒตาล/วัฒนา ศิโรภาส
ช่วงที่ 7
37. น้ำใจ – ศรีสวาท เจริญวงศ์
38. วิมานใยบัว – ยรรยงค์/ณัฐวดี เสลานนท์
39. เรือนหอรอรัก – สมคิด เกษมศรี
40. ผึ้ง – จินตนา สุวรรณศิลป์
41. รักบังใบ – รัตนสุดา วสุวัต
42. ใครจะรักเธอเท่าฉัน – ศันสนีย์
ช่วงที่ 8
43. ดาวอิจฉา – ฉัตรแก้ว พรภัทร
44. สาวอัมพวา – พรเทพ สุขะ
45. คมปาก – ช่อฉัตร รัตนกมล
46. รักฉันสักครึ่งหัวใจ – ดำรง สุทธิพงศ์
47. เกิดเป็นคน – หมู่สุนทราภรณ์
ช่วงที่ 9
48. เฮฮาวาตูซี่ – หมู่สุนทราภรณ์
49. ลาขอลา – หมู่สุนทราภรณ์


ชัยรักษ์ พิทักษ์ถิ่น5 มีนาคม 54 เวลา 09:51 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป