อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 ม.ค. 2564
00484
การฝึกนักร้องของครู เอื้อ
บางส่วนของบทความเรื่อง"ประวัติวงดนตรี สุนทราภรณ์ " โดยวราวุธ สุมาวงศ์ 1 ธ.ค. 2528 หนังสือวัน สุนทราภรณ์ และ25ผู้ร่วมผลงาน สมาคมนักแต่งเพลง

**ทำไมนักร้องจากวง สุนทราภรณ์ จึงมีคุณภาพ? แน่นอน ย่อมประกอบด้วยปัจจัยหลายด้าน ที่สำคัญคือพรสวรรค์และเสียงของนักร้องเอง และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือนักร้องวง สุนทราภรณ์ ต้องผ่านการอบรมอย่างจริงจัง จนบางครั้งนักร้องบางคนขาดความอดทนลาออกไปเสียก่อน ทุกเช้าจะมีการขับร้องเพลงหมู่ที่นักร้องเรียกกันว่า ระเบิดเสียง ซึ่งคือฝึกการทำงานของกล่องเสียง ฝึกจังหวะของการหายใจ และวิธีหายใจ ฝึกการเปล่งอักขระ การปั้นคำและการ เอื้อน ด้วยเหตุนี้ นักร้องของวง สุนทราภรณ์ ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าและผู้ฝึกสอน จึงเปล่งคำร้องออกมาได้ชัดเจน ขับร้องได้ตรงจังหวะ ไม่นิยมการร้องเลื้อยคำ หรือหน่วงคำไม่ตรงจังหวะ และที่สำคัญยิ่งคือ บทเพลงที่ครู เอื้อคัดเลือกให้ขับร้องนั้นเหมาะสมกับน้ำเสียงของนักร้องแต่ละคน


สมถวิล24 มกราคม 46 เวลา 04:01 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป