อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

16 ก.ค. 2563
04912
งานสัมมนาสุนทราภรณ์วิชาการ ครั้งที่ 2
งานสัมมนาสุนทราภรณ์วิชาการ ครั้งที่ 2 “จากคลาสสิก สู่คลาสสิก : เส้นทางสุนทราภรณ์” ในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยกย่องให้ครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นบุคคลสำคัญของโลก
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “มรดกสุนทราภรณ์ ภาค2”
วิทยากร :ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ
10.00-10.15 น. พัก
10.15-12.00 น. การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมเพลงสุนทราภรณ์”
วิทยากร :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรอรรถ จันทร์กล่ำ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. การบรรยายเรื่อง “ไม่ใกล้ไม่ไกล : เยื้อไม้ ศิษย์สุนทราภรณ์” วิทยากร :คุณทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์
14.00-15.15 น. การอภิปรายเรื่อง “จากคลาสสิก สู่คลาสสิก : เส้นทางสุนทราภรณ์” ผู้ร่วมอภิปราย : ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ
ผู้ร่วมอภิปราย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรอรรถ จันทร์กล่ำ
ผู้ร่วมอภิปราย : อาจารย์ชูวิทย์ ยุระยง
ผู้ดำเนินรายการ : คุณพิษณุ วทัญญู
15.15-15.30 น. พัก
15.30-16.30 น. การอภิปราย (ต่อ)
การอภิปรายทั่วไป
18.00-21.00 น. ชมการซ้อมการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ “บีเอสโอ บรรเลง สุนทราภรณ์” (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา)

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรุณาลงทะเบียนผ่านทาง ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 081-285-1427 ; soontaraporn@gmail.com และ โทรสาร 02-941-3363


ศูนย์บริการสุนทราภรณ์12 พฤษภาคม 54 เวลา 09:48 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป