อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

7 ธ.ค. 2564
05006
คุณรวงทอง ทองลั่นธม ศิลปินแห่งชาติ จัดงานรวมนักเรียน 9 รุ่น 40 คน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 คุณรวงทอง ได้จัดงานไหว้ครูดนตรี ท่านท้าวปัญจสิขร และคุณครูเอื้อ สุนทรสนาน รวมนักเรียนที่เป็นลูกศิษย์ 9 รุ่น ประมาณ 40 คน ที่โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี โดยมีการไหว้ครูในช่วงสาย ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่ายคุณรวงทองเปิดการอบรมในเวลา 13.00 น. โดยเชิญคุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ กล่าวต้อนรับ ก่อนที่จะให้นักเรียนเข้ารับความรู้เพิ่มเติมจากคุณรวงทอง โดยมีอาจารย์สมคิด เกษมศรีเป็นผู้เล่นอีเล็กโทนให้กับผู้เข้ารับการอบรม งานเลิกในเวลาประมาณ 16.00 น.

ส่วนครูดำ-พูลสุขและวงดนตรีสุนทราภรณ์ติดภารกิจบรรเลงอยู่ในงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงมิได้อยู่ร่วมงานด้วย

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์26 กรกฎาคม 54 เวลา 18:55 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป