อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

9 ธ.ค. 2564
05015
Workshop สำหรับนักร้องในโครงการ "คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์" ครั้งที่ 2 ของปี 2554
รร.สุนทราภรณ์การดนตรีจัด workshop ให้กับนักร้องในโครงการ "ตลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์" ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม นี้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการขับร้องเพลงให้กับนักร้องในโครงการ รวมถึงนักร้องฝึกหัดรุ่นใหม่ๆ นอกเหนือจากการฝึกหัดและเข้าซ้อมร้องเพลงเป็นประจำกับครูดำ-พูลสุข และครูแดง-พรศุลี

ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนฯได้เชิญอาจารย์ดาเรศ รักษาราษฎร์ ซึ่งจบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกขับร้องสากล
ปี2543-2545 ได้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้เส้นเสียงกับ Beth Alen ผู้เขียนหลักสูตร vocal gym จากประเทศออสเตรเลีย
ปี2543-2545 ได้อบรมเทคนิคการร้องเพลงจาก TIM JOHNSON ครูจากสถาบัน Seth Rick จากประเทศอเมริกา

ปัจจุบันสอนร้องประสานเสียงให้เด็กขาดโอกาสในโครงการของมูลนิธิธนาคารกสิกรไทย และเป็นหัวหน้าภาคขับร้องโรงเรียนดนตรีสยามกลการ

ประวัติการเป็นกรรมการ
รายการ first stage show
รายการคมชัดลึก singing contest
Commentator true Academy fantasia

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์31 กรกฎาคม 54 เวลา 18:30 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป