อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

11 ธ.ค. 2562
00502
เพลงฟ้าแดง สไตล์ ดาวรุ่ง ขจรพล นัยวิริยะเพระามาก
เสียงพี่เขาเหมือนครุ เอื้อเลย ไปฟ้งที่ห้องอาหารแห่งหน่งมา อยากให้เขาร่้องกับวงสุนต่อไป เพราะจะเป้นการอนุรักษ์เพลงไทยดดยคนรุ่นหใม่ที่หาได้ยากคะ

นิด19 กุมภาพันธ์ 46 เวลา 12:42 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป