อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

28 ม.ค. 2564
05281
ข่าวต่างๆจากสุนทราภรณ์
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พ.ย.๕๔ กรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ คือคุณพรรณี สุภัทรพันธ์ และ คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ ได้ไปร่วมในงานระดมทุนช่วยผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา) ที่สถานีโทรทัศน์ช่้อง ๕ โดยมูลนิธฺิฯได้บริจาคเงินช่วยนํ้าท่วมอีก ๒๐,๐๐๐ บาท และกรรมการทั้งสองคนได้ช่วยรับโทรศัพท์ภายในงานที่พระองค์โสมฯ องค์ประธานประทับเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะทำงานตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐-๐๑.๐๐ น. ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด ๓๑ ล้าน หายเหนื่อยไปตามๆกันค่ะ

เมื่อวันที่วงดนตรีสุนทราภรณ์ไปบรรเลงที่พาราไดซ์พาร์ค เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พ.ย. ที่ผ่านมา มีแฟนเพลงจำนวนหนึ่งได้ร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิสุนทราภรณ์ เมื่อทราบว่านอกจากทางมูลนิธิฯได้ใช้เงินของมูลนิธิฯบริจาคให้องค์กรการกุศลต่างๆ แล้วยังได้ช่วยเหลือนักดนตรีนักร้องเจ้าหน้าที่ของสุนทราภรณ์เองที่ประสบภัยนํ้าท่วมอีกด้วย ซึ่งมูลนิธิสุนทราภรณ์ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงศูนย์บริการสุนทราภรณ์23 พฤศจิกายน 54 เวลา 19:05 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป