อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

25 ก.พ. 2564
05388
ขอแสดงความยินดีกับ ซัน-ชาตรี ชุ่มจิตร คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์
ขอแสดงความยินดีกับ ซัน-ชาตรี ชุ่มจิตร คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ ซึ่งจะเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร นิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2555 สถาบันสุนทราภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของซัน-ชาตรี ด้วยนะค่ะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์8 มกราคม 55 เวลา 09:28 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป