อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

18 ม.ค. 2564
00540
ประวัติครูบิลลี่ ( คีติ คีตากร ) .... ขอขอบคุณ คุณเทพกร บวรศิลป์
เว็บ " บ้านคนรักสุนทราภรณ์ " เปิดมาได้ขวบปีแล้ว แต่ประวัติของประวัติครูเพลง นักร้อง นักดนตรี ฯ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูลส่วนใหญ่ได้มาจากหนังสือเพลง หรือ หนังสือประวัติต่างๆ ที่สามารถจะหาซื้อ หรือ หยิบยืมมาได้

ทางทีมงานได้ทำการจัดทำลงในเว็บ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับทุกท่านเพื่อค้นหา หรือค้นคว้า ได้ตลอดไป แต่ก็มีข้อจำกัดตรงที่ทุกท่านมีภารกิจต้องทำประจำ ในบางครั้งจึงไม่สามารถไปค้นคว้าตามห้องสมุด หรือ หอสมุด มาได้ เนื่องด้วยเหตุนี้ คุณเทพกร บวรศิลป์ สมาชิก " คนรักสุนทราภรณ์ " ได้กรุณาสละเวลาส่วนตัว ไปช่วยค้นและถ่ายสำเนาประวัติครูบิลลี่ ( คีติ คีตากร ) มาเพื่อให้ลงในเว็บไซด์

ทางทีมงาน " บ้านคนรักสุนทราภรณ์ " ขอขอบคุณ .... คุณเทพกร บวรศิลป์ .... มา ณ ที่นี้ด้วย

ขอเชิญทุกท่านแวะไปอ่านได้ที่ห้อง " ครูเพลง "

กังหันลม21 มีนาคม 46 เวลา 15:42 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป