อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

20 ก.พ. 2563
05466
มูลนิธิสุนทราภรณ์กับงานด้านการศึกษา
ในวันพุธที่ 1 ก.พ.55 นี้ มูลนิธิสุนทราภรณ์ได้รับเชิญจากภาควิชาดนตรีสากลของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัมหิดลให้ไปบรรยายในเรื่องของประวัติครูเอื้อ สุนทรสนาน ประวัติของวงดนตรีสุนทราภรณ์ และผลงานเพลงสุนทราภรณ์ที่ห้องประชุมของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ศาลายา ในเวลา 0900-1200 น. โดยจะมีนักศึกษาและคณาจารย์รวม 50 คนเข้ารับฟังการบรรยาย

มูลนิธิสุนทราภรณ์ได้มอบหมายให้ อรอนงค์ เสนะวงศ์ กรรมการ-ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิสุนทราภรณ์ บรรยายในเรื่องของประวัติครูเอื้อ สุนทรสนานและวงสุนทราภรณ์ ส่วนเรืออากาศโท จิระ สัตตะพันธ์คีรี จะเป็นผู้บรรยายในด้านบทเพลงสุนทราภรณ์

นอกจากนี้มูลนิธิสุนทราภรณ์ยังได้จัดสมุดภาพและซีดี ๑๐๐ ปีครูเอื้อ และหนังสือ คีตนิพนธ์สุนทราภรณ์ ไปมอบให้ทางวิทยาลัยด้วย

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์30 มกราคม 55 เวลา 14:34 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป