อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

16 ม.ค. 2564
00550
วันที่ ๓๐ มีนาคม ครบรอบวันเกิด คุณมัณฑนา โมรากุล
นางสาวจุรี โมรากุล มีชื่อเดิมว่า เจริญ
เธอเกิดที่วัง " สวนสุพรรณ " วันที่เกิดนั้น ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ปีกุน
มีชื่อเล่นๆ สำหรับเรียกกันในบ้านว่า " แป๋ว "

ในราวปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ต่อ ๒๔๘๕ วันหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เกิดความคิดว่า
ชื่อ " จุรี " นี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่มีเสียงไพเราะอย่างนี้
เพราะคำแปลของชื่อหมายถึง พู่สีแดงที่ปลายหอก ไม่งามสำหรับผู้หญิง
ท่านจึงได้คิดชื่อให้ ๔ ชื่อ คือ มัทนา , มัณฑนา , วัชรา และ รุจิรา ให้เลือกไว้ 1 ชื่อ
ปรากฏว่า ชื่อ " มัณฑนา " เป็นที่พอใจของเจ้าตัว

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ มีคอนเสิร์ต " ๘๐ ปี มัณฑนา โมรากุล "
คุณมัณฑนา ยังดูแข็งแรงดีมาก
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดคุ้มครองและดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพดี และ แข็งแรง ตลอดไปกังหันลม30 มีนาคม 46 เวลา 21:59 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป