อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 ม.ค. 2564
00558
ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็น ว่าด้วยเรื่องขอบเขต (จักรวาลเพลง) ของ สุนทราภรณ์
ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษ ของการดำเนินงานของวงดนตรี สุนทราภรณ์ วงฯ ได้ผลิตผลงานเพลงอันเป็นอำมตะประดับวงการไว้มากมาย ครูเพลงหลายท่านได้อุทิศทั้งแรงกาย แรงใจ ในการสร้างสรรค์บทเพลงอันไพเราะ แต่มีข้อหนึ่งซึ่งยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าขอบเขตของเพลง สุนทราภรณ์ นั้นครอบคลุมไปมากน้อย และกว้างขนาดไหน และจะใช้เกณฑ์ใดในการตัดสินชี้ขาดลงไปว่า เพลงนั้นเป็นเพลงของ สุนทราภรณ์ บางท่านได้ให้เกณฑ์ไว้ว่า เพลงที่นักร้อง สุนทราภรณ์ ขับร้องไว้ เป็นเพลง สุนทราภรณ์ แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนเสมอไป ยกตัวอย่าง เช่น เพลง "หลุมพราง, คิมหันต์ที่หัวหิน" ที่ คุณวินัย จุลละบุษปะ ขับร้องไว้ ก็ไม่ใช่เพลงที่บุคลากรของวงดนตรี สุนทราภรณ์ ได้แต่งขึ้น (หลุมพราง-ครูมงคล อมาตยกุล/คิมหันต์ที่หัวหิน-ครูไพบูลย์ บุตรขัน) หรือ เพลง "บึงน้ำฟ้า" ที่คุณมัณฑนา โมรากุล ขับร้องไว้ ก็เช่นเดียวกัน (บึงน้ำฟ้า-นายแพทย์วราห์ วรเวช) หรืออีกเพลงหนึ่ง คือ "ฝั่งหัวใจ" ที่คุณบุษยา รังสี ขับร้องไว้ ก็ไม่อาจนับรวมไปได้ว่าเป็นเพลงของวงดนตรี สุนทราภรณ์ (ฝั่งหัวใจ-ครูพยงค์ มุกดา)

ดังนั้น ผมจึงได้ใช้ตัวบุคลากรของวงดนรี สุนทราภรณ์ เป็นหลักในการตัดสินว่า เพลงใดบ้างจึงจะนับได้ว่าเป็นเพลงในวงดนตรี สุนทราภรณ์ ผมพอจะสรุปคร่าว ๆ ได้ดังนี้

1. เพลงที่แต่งคำร้องและใส่ทำนองของครู เอื้อ สุนทรสนาน ซึ่งเป็นเจ้าของ และหัวหน้าวงดนตรี สุนทราภรณ์ (เพลงที่ครู เอื้อแต่งไว้มีประมาณ 2,000 เพลง) เพลงที่ครู เอื้อแต่งทำนอง และครูเพลงหลายท่านได้ใส่เนื้อร้อง สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่า เป็นเพลง สุนทราภรณ์ แท้ ๆ อย่างแน่นอน

2. เพลงที่แต่งคำร้องและใส่ทำนองของครูเวส สุนทรจามร เพลงของครูเวสมีเป็นจำนวนมากรองจากครู เอื้อ บางเพลงท่านแต่งและบรรเลงในนาม " สุนทราภรณ์ " บ้าง "จามร" บ้าง "ศิษย์จามร" บ้าง (ในที่นี้ให้นับรวมเข้ากับเพลงของ สุนทราภรณ์ ไว้ก่อน)

3. เพลงที่แต่งคำร้องและใส่ทำนองของครูสมพงษ์ ทิพยะกลิน ซึ่งเป็นหัวหน้าวงดนตรีโฆษณาสาร (เป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการ) เพลงของครูสมพงษ์ก็มีเป็นจำนวนไม่น้อยเช่นกัน เพลงส่วนใหญ่แต่งเพื่อใช้ประกอบการแสดงละครวิทยุ และจำนวนไม่น้อยก็ขับร้องโดยนักร้องของกรมโฆษณาการ (ในที่นี้ให้นับรวมเข้ากับเพลงของ สุนทราภรณ์ ไว้ก่อน)

4. เพลงที่แต่งคำร้องและใส่ทำนองของครูสริ ยงยุทธ (ให้นับจนถึงช่วงที่ครูสริออกจากวงดนตรี สุนทราภรณ์ เพราะเมื่อท่านออกจากวงแล้วก็ยังแต่งเพลงอีกหลายเพลง) สรุปคือให้นับเฉพาะเพลงที่ครูสริยังทำงานอยู่กับ สุนทราภรณ์

5. เพลงที่แต่งคำร้องและใส่ทำนองของครูพจน์ จารุวนิช หัวหน้าวงดนตรีจารุกนก แต่ให้นับได้เพียงบางเพลงเท่านั้น (ให้นนับเฉพาะเพลงที่นักร้องของ สุนทราภรณ์ ขับร้องไว้) เพราะวงดนตรีจารุกนกมีนักร้องหลายท่านที่ไม่ได้ร้องให้กับ สุนทราภรณ์ เช่น คุณเล็ก อ่ำเที่ยงตรง และเพลงที่สนิท ศ. แต่งให้จารุกนก ซึ่งนักร้องของ สุนทราภรณ์ ขับร้องบางเพลง เช่น "วังบัวบาน" คุณมัณฑนา โมรากุล ขับร้อง ก็ให้นับเข้ากับเพลงของ สุนทราภรณ์ ไว้

6. เพลงที่แต่งคำร้องและใส่ทำนองของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ (ประดิษฐ์ สุขุม) ผู้ชักนำคณะของครู เอื้อให้มาทำงานที่กรมโฆษณาการ เพลงของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ มีทั้งสิ้น 7 เพลง คือ เมื่อไหร่จะให้พบ-คุณมัณฑนา โมรากุล ขับร้อง, ชายไร้เชิง-คุณศรีสุดา รัชตะวรรณ ขับร้อง, รักไม่ลืม-คุณวินัย จุลละบุษปะ ขับร้อง, ไม่อยากจากเธอ- สุนทราภรณ์ ขับร้อง, เกาะสวาท-คุณมัณฑนา โมรากุล ขับร้องนำหมู่, คนึงครวญ-คุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี ขับร้อง และสิ้นรักสิ้นสุข-คุณมัณฑนา โมรากุล ขับร้อง เพลงทั้ง 7 เพลงนี้ นับรวมเข้ากับเพลงของ สุนทราภรณ์ ได้ เพราะขับร้องและบรรเลงโดยวง สุนทราภรณ์ ทั้งสิ้น

7. เพลงที่แต่งคำร้องและใส่ทำนองของ อ.ป.ส. (หม่อมหลวงขาบ กุญชร) อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มี 5 เพลง หรือมากกว่านั้น ได้แก่ ข้องจิต, คิดไม่ถึง, คนึงฝัน, พรั่นรัก และรำวงเพื่อนบ้านรื่นเริง ให้นับรวมเข้ากับเพลงของ สุนทราภรณ์ ได้

8. เพลงที่แต่งคำร้องและใส่ทำนองพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ (ให้นับเฉพาะเพลงที่พระองค์ได้นิพนธ์ใหกับวงดนตรี สุนทราภรณ์ เพื่อขับร้องและบรรเลงเท่านั้น)

9. เพลงที่แต่งคำร้องและใส่ทำนองของครูนารถ ถาวรบุตร (ให้นับเฉพาะเพลงที่ครูนารถแต่งให้วงดนตรี สุนทราภรณ์ ขับร้องและบรรเลงเท่านั้น) เช่น เพลง อาลัยรัก, เพลินเพลงค่ำ ฯลฯ

10. เพลงที่แต่งคำร้องและใส่ทำนองของครูใหญ่ นภายน (บางเพลงเท่านั้น) ให้นับเฉพาะเพลงที่ขับร้องและบรรเลงโดยวงดนตรี สุนทราภรณ์ เช่น "อย่าทำให้ช้ำอีกเลย" คุณมาริษา อมาตยกุล ขับร้อง

11. เพลงที่แต่งคำร้องและใส่ทำนองของคุณสมศักดิ์ เทพานนท์ (ให้

เทพกร บวรศิลป์8 เมษายน 46 เวลา 21:03 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป