อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 ม.ค. 2564
00564
สุนทราภรณ์ ยิ่งใหญ่เกรียงไกรอมตะนิรันดร์กาล 100 ปี หาใครเทียมได้ถ้าเป็นจริง
วงดนตรี สุนทราภรณ์ วงดนตรีเก่าแก่ ยิ่งใหญ่ บรรเลงดีและจังหวะแน่นที่สุดในประเทศไทย ไม่มีวงดนตรีในโลกอายุยืนยาวเท่านี้ มีขุนพลเพลงผู้ยิ่งใหญ่ เอื้อ สุนทรสนานผู้ประพันธ์เพลง ประกอบด้วยนักร้องนักดนตรีที่มีคุณภาพ สร้างสรรให้ผลงานของ สุนทราภรณ์ อยู่คู่ฟ้าเมืองไทยตลอดนิรันดร์กาล
1. คุณอติพร สุนทรสนาน ผู้ครองสิืทธิ์และเจ้าของวงดนตรี สุนทราภรณ์
2. ครูดำ (พูลสุข สุริยะพงษ์รังษี) หัวหน้าวงและควบคุมวงดนตรี
3. ครูพรพิรุณ นักแต่งเพลงและนักดนตรีอาวุโส(กีตาร์ฮาวาย)
นักร้องนำฝ่ายหญิง
1. คุณมาริษา อมาตยกุล
2. คุณโฉมฉาย อรุณฉาน
3. คุณจั่นทิพย์ สุฐินบุตร
4. คุณพรรณี สกุลชาคร
5. คุณบรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์
6. คุณพรศุลี วิชเวช
7. ตุณสุพรรณิกา ฉายาพรรณ
8. คุณกัญญาวรรณ พัฒนาสันต์
9. คุณพรพพรณ นันทพร
10.คุณภิปราย จิมิสิก
นักร้องนำฝ่ายชาย
1.คุณยรรยงค์ เสลานนท์
2.คุณอโศก สุขศิริพรฤทธิ์
3.คุณธรรมรัตน์ นวะมะรัตน์
4.คุณสมคิด เกษมศรี
5.คุณโกมล โลกะกลินทร์
6.คุณยงยุทธ พงษ์เสาวภาค
7.คุณเจือนศักดิ์ น้อยสุวรรณ
8.คุณทิพย์รักษ์ แสงเงิน
9.คุณรัชตพันธ์ พงษ์ศบุตร
10.คุณจำนงคฺศักดิ์ แดงพันธ์
คอรัส
นักร้องคลื่นลูกใหม่โรงเรียนสุนทราถรณ์การดนตรี
นักร้องอาวุโสรับเชิญ
1. คุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี
2. คุณสุปาณี พุกสมบูรณ์
3. คุณวรนุช อารีย์
4. ม.ร.ว ถนัดศรี สวัสดิวัฒน์
5. คุณรวงทอง ทองลั่นธม
6. คุณพูลศรี เจริญพงษ์
7. คุณศรวณี โพธิเทศ
8. คุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
9. คุณดาวใจ ไพจิตร
นี่คือสุดยอดแห่งวงดนตรี นักร้อง และเพลง สุนทราภรณ์ จะยืนยงชั่วนิจนิรันดร ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ทุกท่านแฟนเพลง สุนทราภรณ์ ร่วมกันสร้างสรร


สุนทราภรณ์สร้างสรร12 เมษายน 46 เวลา 23:30 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป