อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

28 ก.พ. 2564
05643
การประกวดร้องเพลงสุนทราภรณ์เชียงใหม่ 11 มีค 2555
ผมได้ไปร่วมประกวดขับร้องเพลงสุนทราภรณ์ ที่หอประชุมเล็ก มช เชียงใหม่ เมื่อ 11 มี ค 2555 ขอบอกเล่าประสบการณ์และความคิดเห็นดังนี้ (รายละเอียด กติกา การจัดการประกวด ดูได้จาก www.culturecm.com)
1. สถานที่จัดประกวดมีความเหมาะสมดี
2. การจัดการไม่เรียบร้อย ราวกับว่าไม่มีการวางแผนมาก่อน ตั้งแต่การลงทะเบียนการจับฉลากคิวร้อง เหมือนกับว่าจะคิดเอาบัดเดี๋ยวนั้นว่าจะดำเนินการจับฉลากอย่างไร จะเช็คชื่อผู้เข้าประกวดหรือไม่ เมื่อไร ทำฉลากก็ไม่เป็น ไม่สมกับที่เป็นหน่วยงานด้านวัฒนธรรม ไม่เป็นงานเอาเลย น่าตำหนิอย่างมาก
- การลงทะเบียนไม่โปร่งใส - มีการประกาศก่อนว่าผู้ที่ไม่มาลงทะเบียนภายในเวลา 8.30 น ถือว่าสละสิทธิ์ แล้วก็เลื่อนเป็น 8.45 เป็น 9.00 จนถึงเวลาจับฉลาก รุ่นผมมีคนลงทะเบียน 18 คน แต่ถึงเวลาประกวด กลับมี 20 คน ในที่สุดคนที่ 19 ได้รางวัลถึงสองรางวัล ข้อสงสัยก็คือหมดเวลาลงทะเบียนจนจับฉลากเสร็จแล้วมีคนเพิ่มมาอีกได้อย่างไร
3. การจัดประกวดไม่โปร่งใส - การประกวดขับร้องหญิงรุ่นอายุ ต่ำกว่า 30 ปี พิธีกรประกาศว่าหมดผู้เข้าประกวดแล้ว มีการขอเพิ่มผู้เข้าประกวดอีก 1 ราย ทราบภายหลังว่าผู้นี้เป็นหลานประธานชมรมคนรักสุนทราภรณ์
4. กรรมการผู้ตัดสิน
----- ประธานคือประธานมูลนิธิสุนทราภรณ์ ออกตัวในที่ประกวดว่าไม่มีความรู้และทักษะทางการขับร้องและดนตรี ตัดสินแบบใช้หูสองข้าง ฟังเพลงอย่างเดียว
----- กรรมการ 1 ท่านเป็นสามีประธานชมรมคนรักสุนทราภรณ์เชียงใหม่ ไม่มีคุณวุฒิทางดนตรีและขับร้องมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ "สุนทราภรณ์" น้อยกว่าผู้เข้าประกวดหลายคน และในการประกวดครั้งนี้มีสมาชิกชมรมคนรักสุนทราภรณ์เชียงใหม่ หลายคน จึงเป็นเรื่องที่ต้องคิดถึงความเหมาะสม ความชอบธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรรมการผู้นี้ เนื่องจากเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายเป็นเงินงบประมาณ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเกิดความไม่ชอบธรรมในตัวคณะกรรมการดังนี้ การตัดสินครั้งนี้อาจเป็นโมฆียะได้ จะต้องเรียกคืนเงินรางวัลหรือไม่ กรรมการท่านนี้ยังให้ข้อมูลโดยตรงกับผม(โดยที่ผมไม่ได้ถาม) ว่าผู้ประกวดชาย 3 คนที่ร้องเพลง กลิ่นราตรี ถูกปรับตกรอบแรกทั้งหมดเพราะเอาเพลงผู้หญิงมาร้อง ไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่ากรรมการคิดแบบนี้ ผมไม่ได้ฟังผิดแน่เพราะเพื่อนที่อยู่พร้อมกันตอนนั้นก็ได้ยินแบบนั้น
----- กรรมการ อีก 1 ท่านเป็นอาจารย์สอนขับร้องดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ รู้จักเพลงสุนทราภรณ์น้อยมาก และร้องเพลงไม่เป็นเพื่อนของอาจารย์ท่านนี้ให้ข้อมูลว่าเวลาไปงานราชการไม่กล้าขึ้นร้องเพลง ครั้งหนึ่งโดนบังคับให้ร้องเพลงถึงกับร้องไห้
------ น่าสงสัยว่าคุณสมบัติของกรรมการพอเพียงหรือไม่ แต่คงไม่มีข้อสงสัยดูผลงานข้อต่อไปก็รู้ครับ
5. การตัดสิน มีข้อน่าสังเกตคือ
----- ผู้เข้าประกวดหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 30 ปี ที่เข้ารอบ 1 ราย ร้องเพลงเพี้ยนและแต่งทำนองใหม่ถึงครึ่งเพลง จนรอบสองก็ผิดเหมือนเดิมและเธอได้รางวัล popular vote และมี 2 รายร้องแบบเพลงลูกทุ่ง (แบบ สุนารี มาเอง)
----- ผู้เข้าประกวดหญิง รุ่นอายุมากกว่า 30 ปี ที่เข้ารอบ 4 ราย ร้องเพลงเพี้ยนต่ำบ้างสูงบ้าง มากกว่าครึ่งเพลง 2 รายร้องผิดจังหวะตลอด 1 ท่อน แต่ผู้ที่ร้องถูกต้องทั้งหมดเพลงตกรอบโดยไม่มีคำอธิบายและขัดสายตาผู้ชม
----- ผู้เข้าประกวดชาย รุ่นอายุต่ำกว่า 30 ปี ที่เข้ารอบแรก 1 ราย ร้องเนื้อเพลงผิดทุกท่อน 2 รายจำเนื้อเพลงไม่ได้เกือบทั้งเพลงแต่มี 1 คนที่ร้องดีไม่ผิดไม่เพี้ยนเลย ตกรอบแรก
----- ผู้เข้าประกวดชาย รุ่นอายุมากกว่า 30 ปี ที่เข้ารอบแรก 2 ราย ร้องเพลงเพี้ยน กว่าครึ่งเพลงและใน 1 รายนี้ได้รองชนะเลิศ และเป็นผู้ที่มาลงทะเบียนไม่ทันกำหนดเวลา มีผู้ที่ร้องเพลงดีทั้งเพลงไม่ผิดพลาดเลย ตกรอบสอง 2 ราย
---- ในจำนวนผู้เข้าประกวด 4 รุ่น ผู้ชนะเป็นสมาชิกชมรมรักสุนทราภรณ์เชียงใหม่มากกว่า 2/3 ที่เหลือก็เครือญาติ หรือคนรู้จัก เป็นส่วนตัวกับกรรมการ และประธานชมรมฯ

ข้อคิด และต้องติดตามดู
1. การประกวดนี้ใช้งบประมาณกระทรวงวัฒนธรรม น่าที่จะเคร่งครัดเรื่องจริยะธรรมในการประกวด เมื่อมีการดำเนินการที่ขาดจริยะธรรมเช่นนี้ควรจะดำเนินการต่อไปอย่างไรดี หรือจะส่งเสริมวัฒนธรรมเล่นพรรคเล่นพวกอย่างนี้ต่อไป การประกวดที่ ขอนแก่น และสงขลา จะเป็นแบบเดียวกันอีกหรือไม่
2. มูลนิธิสุนทราภรณ์ จะยังคงทำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เหมือนไม่รับรู้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ และปล่อยให้เกิดเรื่องราวแบบเดี่ยวกันอีกที่ขอนแก่น และสงขลาอีกหรือไม่ ผมเป็นคนนอกผมยังเจ็บแทน "สุนทราภรณ์" แต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้ศรัทธาที่มีต่อ "สุนทราภรณ์" ลดลงมาก

ต้นฝน12 มีนาคม 55 เวลา 02:15 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป