อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

18 ม.ค. 2564
00570
ปัจจัยที่ส่งผลให้วงดนตรี สุนทราภรณ์ โด่งดังมาจนถึงปัจจุบัน
ปัจจัยที่ส่งผลให้วงดนตรี สุนทราภรณ์ โด่งดังมาจนถึงปัจจุบัน

เทพกร บวรศิลป์ เขียน/รายงาน

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า วงดนตรี สุนทราภรณ์ เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2486 ในคราวที่วงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการต้องไปเปิดการแสดงที่โรงภาพยนต์โอเดียน แต่ติดขัดเรื่องชื่อวงซึ่งไม่สมควรนำมาใช้นอกเวลาราชการ แต่ชื่อวงดนตรี สุนทราภรณ์ ก็ดูจะติดตลาดมากกว่าวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการมาก เพราะคนทั่วไปรู้จักชื่อวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการอีกนามหนึ่ง คือ วงดนตรี สุนทราภรณ์ แล้วอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้วงดนตรี สุนทราภรณ์ โด่งดังมาจนถึงปัจจุบัน

แน่นอน ปัจจัยแรกเลย คือ ทำนอง และเนื้อหาของเพลง เราอาจกล่าวได้ว่าเพลงของวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการ (ในเวลาราชการ) หรือ วงดนตรี สุนทราภรณ์ (นอกเวลาราชการ) นั้น มีสิ่งที่เหนือกว่าทำนอง และเนื้อหาของเพลงในยุคเดียวกัน เนื่องจากทำนอง และเนื้อหาสอดคล้องกลมกลืนกันอย่างพอเหมาะพอดี กล่าวคือ คำร้องเมื่อร้องไปกับทำนองแล้วไม่เพี้ยนเสียง และนี่คือมิติใหม่ของวงการเพลงในยุคนั้น เห็นได้จากเพลงของคณะต่างๆ ในช่วงนั้น คำร้อง และทำนองยังไม่สู้จะกลมกลืนดีนัก จึงส่งผลให้ประชาชนนิยมเพลงของวงดนตรี สุนทราภรณ์ มากกว่าวงอื่นๆ อีกทั้งเนื้อหาของเพลงมีความหมายชัดเจน ทำให้ผู้ฟังซาบซึ้งและติดใจได้โดยง่าย

ปัจจัยที่สอง ที่ทำให้วงดนตรี สุนทราภรณ์ โด่งดัง คือ นักร้อง นักร้องของวงดนตรี สุนทราภรณ์ ในอดีต ล้วนแต่ถูกเคี่ยวเข็ญให้ฝึกฝนจนชำนิชำนาญแล้วด้วยกันทุกคน เช่น คุณมัณฑนา โมรากุล, คุณวินัย จุลละบุษปะ, คุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี, คุณชวลีย์ ช่วงวิทย์ เป็นต้น และนักร้องเหล่านี้ก็ล้วนมีอัจฉริยภาพในการขับร้องแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าทำนองนั้นจะเป็นแนวสากล หรือไทยก็ล้วนแล้วแต่ขับร้องได้น่าฟังอย่างยิ่ง และอีกประการหนึ่ง คือ พื้นฐานและพรสวรรค์ต่างๆ ที่นักร้องมี ผนวกกับคำร้อง และทำนองมีความเหมาะสมกับตัวนักร้องเอง ก็เป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้วงดนตรี สุนทราภรณ์ ติดตลาดได้โดยไม่ยาก

ปัจจัยที่สาม นักดนตรี ปัจจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชื่อเสียงของวงดนตรี สุนทราภรณ์ โด่งดัง นักดนตรีของวงดนตรี สุนทราภรณ์ ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ และชั้นเชิงในการบรรเลงทั้งสิ้น กล่าวคือ นักดนตรีได้รับการฝึกฝน และล้วนแล้วแต่เล่นดนตรีด้วยใจรัก จึงทำให้ผลงานทั้งหลายออกมาดี ประกอบกับวงดนตรี สุนทราภรณ์ ได้นักดนตรีฟิลิปปินส์ที่มีประสบการณ์ ถึง 3 คน คือ คีติ (บิลลี่) คีตากร, ปิยะ (เปเปง) วาฑิตาคม และ ภิญโญ (โย) สุรวาทย์ ซึ่งล้วนแล้วแต่ชำนาญดนตรีแจ๊ส จึงทำให้ชื่อเสียงของวงดนตรี สุนทราภรณ์ ขจรขจายไปได้โดยไม่ยากนัก

ปัจจัยที่สี่ คือ ความเป็นราชการของวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการ ปัจจัยนี้เป็นส่วนที่สำคัญมาก ไม่แพ้สามปัจจัยแรก กล่าวคือ รัฐบาลในสมัยนั้น (รัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม) ให้การสนับสนุนวงดนตรี สุนทราภรณ์ อย่างเต็มที่ และคอยป้อนแนวทางในการแต่งเพลง เช่น เพลงในแนวปลุกใจรักชาติ, เพลงปลอบขวัญประชาชน, เพลงเชิญชวนให้ท่องเที่ยวภายในประเทศ, เพลงรำวงส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ, เพลงส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น และเพลงเหล่านี้ก็ล้วนต้องส่งกระจายเสียงผ่านระบบของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จึงทำให้เพลงต่างๆ แพร่หลายไปทั่วประเทศด้วยเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นการโฆษณาผลงานของวงดนตรี สุนทราภรณ์ ไปในตัว (ไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียว เพราะเป็นของราชการ)

ปัจจัยที่ห้า การผลิตแผ่นเสียงออกจำหน่าย ปัจจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เพลงต่างๆ แพร่หลายโดยทั่วไป เมื่อเพลงเป็นที่นิยมของประชาชนแล้ว วงดนตรี สุนทราภรณ์ ก็ได้ผลิตผลงานออกมาในรูปแบบแผ่นเสียงระบบต่างๆ ซึ่งทำให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของได้ และเปิดฟังได้สะดวก และไม่จำกัดเวลาในการฟังด้วย

ปัจจัยที่หก การลีลาศ เพลงของวงดนตรี สุนทราภรณ์ เหมาะสมกับการลีลาศ เนื่องจากมีหลายจังหวะ และการบรรเลงก็กระชับหนักแน่น ทำให้นักลีลาศจับจังหวะ และลีลาศได้ง่าย อีกทั้งวงดนตรี สุนทราภรณ์ ยังผลิตเพลงในจังหวะใหม่ๆ ออกมาทันท่วงทีเสมอ จึงทำให้นักลีลาศติดใจ

ดังที่กล่าวมาข้างต้น คงเพียงพอสำหรับความสำเร็จของวงดนตรี สุนทราภรณ์ จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้

ขอเชิญผู้สนใจร่วมตอบ และวิพากษ์วิจารณ์กระทู้ เพื่อเป็นการศึกษาในระยะยาว

ขอบพระคุณมากครับ

เทพกร บวรศิลป์19 เมษายน 46 เวลา 00:11 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป