อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

8 มี.ค. 2564
05756
สุนทราภรณ์ขอถวายความอาลัย
วงดนตรีสุนทราภรณ์ โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี มูลนิธิสุนทราภรณ์ และชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ขอร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี และขอส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยความจงรักภักดีอย่างสูงสุด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า วงดนตรีสุนทราภรณ์
ข้าพระพุทธเจ้า โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิสุนทราภรณ์
ข้าพระพุทธเจ้า ชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
ศูนย์บริการสุนทราภรณ์9 เมษายน 55 เวลา 09:44 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป