อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

23 ม.ค. 2564
06073
งานสุนทราภรณ์สัปดาห์นี้
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 56 เชิญพบกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ ได้ฟรี ในงาน "สุนทราภรณ์คืนถิ่ยเดิมอัมพวา ครั้งที่ 8" ร่วมฉลองการวางรูปปั้นรูปใหม่ของครูเอื้อ สุนทรสนาน ณ บ้านครูเอื้อ...อัมพวา เพื่อร่วมฉลอง 103 ปี ชาตกาล

การแสดงจะเริ่มในเวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาคู่ ลานวัฒนธรรมนาคะวะรังค์ (หลังบ้านครูเอื้อ...อัมพวา) ในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

อย่าลืมไปพบกันนะคะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์16 มกราคม 56 เวลา 18:37 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป