อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

21 ม.ค. 2564
06084
การบรรยายเกี่ยวกับบทเพลงสุนทราภรณ์ในหัวข้อ "มีอะไรในบทเพลงสุนทราภรณ์" และ "บทเพลงสะท้อนวัฒนธรรม"
วันนี้ทางมูลนิธิสุนทราภรณ์ได้รับจดหมายเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้จัดทีมวิทยากรไปบรรยายเกี่ยวกับบทเพลงสุนทราภรณ์ในหัวข้อ "มีอะไรในบทเพลงสุนทราภรณ์" และ "บทเพลงสะท้อนวัฒนธรรม" วิทยากรที่ไปบรรยายคือ อรอนงค์ เสนะวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสุนทราภรณ์, ร.อ.จิระ สัตตะพันธ์คีรี, นุ่น-สุบงกช ทองช่วง และ แจ๊ป-ณฤดล ผิวอ่อน ซึ่งจะเริ่มบรรยาย เวลา 09.30 - 12.20 น. ณ ห้อง 21405 อาคาร 21 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์บทเพลงในยุคต่างๆ ว่าสามารถที่จะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม จากบทเพลงของสุนทราภรณ์

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์22 มกราคม 56 เวลา 08:46 น.
ความเห็นที่ 1
คณะวิทยากรจากสุนทราภรณ์ประกอบด้วยคุณอรอนงค์ คุณจิระ และนุ่นกับแจ๊ปได้ร่วมกันบรรยายในวิชา "ภาษาและวัฒนธรรม" ในหัวข้อ "บทเพลงที่สะท้อนวัฒนธรรม" โดยใช้บทเพลงสุนทราภรณ์เป็นกรณีศึกษา มีนักศึกษาเข้าฟังประมาณ 90 คน คุณอรอนงค์บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของสุนทราภรณ์ ต่อด้วยคุณจิระบรรยายเกี่ยวกับการแยกบทเพลงสุนทราภรณ์เป็นประเภทต่างๆโดยมีนุ่นกับแจ๊ปร่วมบรรยายและร้องเพลงประกอบรวมทั้งร่วมเสนอประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ บรรยากาศเป็นไปด้วยดี นักศึกษาได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน ได้รู้จักและเข้าใจเพลงสุนทราภรณ์มากขึ้น มีนักศึกษาออกมาร่วมร้องเพลงด้วย หลังการบรรยาย นักศึกษามาบอกว่าชอบการบรรยายของวิทยากรทั้งสี่ท่าน สนุกและได้ความรู้ จึงเห็นว่า การนำบทเพลงสุนทราภรณ์เข้าสู่ห้องเรียนจะทำให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักและเข้าใจบทเพลงสุนทราภรณ์มากขึ้น และยังช่วยกันธำรงรักษาบทเพลงสุนทราภรณ์ไว้ต่อไป ในฐานะผู้สอนวิชานี้ ขอขอบคุณสุนทราภรณ์และวิทยากรทั้งสี่ท่าน หวังว่าจะได้รับความกรุณาในโอกาสต่อๆไป รวมทั้งหวังว่าบทเพลงสุนทราภรณ์จะมีโอกาสเข้าไปมีบทบาทในห้องเรียนในสถาบันต่างๆต่อไปอีก


อาณัติ วงศ์โกสิตกุล 25 มกราคม 56 เวลา 14:48 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป