อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

27 ม.ค. 2564
06177
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ พันเอกวรฤทธิ์ วิศิษฐ์ศักดิ์
สถาบันสุนทราภรณ์ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ พันเอกวรฤทธิ์ วิศิษฐ์ศักดิ์ ประธานชมรมรักสุนทราภรณ์ จ.สิงห์บุรี ซึ่งได้สูญเสียพันเอกวรฤทธิ์ ไปเมื่อเวลา 12.00 น. ศพจะตั้งที่วัดพรหมสาคร จ.สิงห์บุรี ซึ่งในขณะนี้ตัวแทนจากมูลนิธิสุนทราภรณ์และชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์กำลังเดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพ

ขอให้ดวงวิญญาณของพันเอกวรฤทธิ์ วิศิษฐ์ศักดิ์ ไปสู่สุขคติค่ะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์19 เมษายน 56 เวลา 13:49 น.


ความเห็นที่ 1
.


... ... บุญ ... ... ... อนันต์กัลป์กัปป์ได้ . ... ... เพียรมา

... ... สรรค์. ... สุจริตสามปรา- ... ... ... ... ... กฏทแกล้ว

... ... เทวัญ ... ทุกชั้นสา- ... ... ... ... ... ... ... ธุทราบ

... ... สถิต.. ... จิตทหารแผ้ว ... ... ... ... ... .. ส่งด้วยกำลัง


... ... วร ... ... ... .ชาติกำเนิดหน้า ... ... ... ... ดำเนิน

... ... ฤทธิ์ ... .. กุศลจงเชิญ ... ... ... ... ... ... ท่านรั้ง

... ... วิศิษฏ์. .. เทพสุขเจริญ... ... ... ... ... ... เทอญพ่อ

... ... ศักดิ์... ... ใหญ่ในสวรรค์ทั้ง ... ... ... ... มั่นยั้งยงยืน.น้องเล็ก สิงห์

เล็ก สิงห์ 20 เมษายน 56 เวลา 05:36 น.
ความเห็นที่ 2
พิธีรดนํ้าและสวดพระอภิธรรมจะมีขึ้นทุกวันในเวลา 20.00 น. ณ วันพรหมสาคร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

คุณอคิพร สุนทรสนาน กรรมการ-เลขานุการ มูลนิธิสุนทราภรณ์ ซึ่งได้รับข่าวเมื่อเวลา 13.00 น. ขณะอยู่ในที่ประชุมที่โรงละครแห่งชาติ ได้ขออนุญาตที่ประชุมเดินทางกลับทันทีและได้โทรศัพท์แจ้งให้ทางชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีทราบข่าว

ซึ่งต่อมาในเวลา 14.20 น. คุณอติพร พร้อมด้วยรองประธาน ที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกชมรมฯ รวม 6 คน ได้ออกเดินทางไปถึงวัดพรหมสาครในเวลา 16.00 น. และทางเจ้าภาพได้เชิญให้คุณอติพรเป็นประธานในพิธีรดนํ้าศพ และได้วางหรีดของสถาบันสุนทราภรณ์ (วงดนตรีสุนทราภรณ์, โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี และมูลนิธิสุนทราภรณ์) พร้อมเงินทำบุญจากมูลนิธิฯ ส่วนคุณสาโรช เจริญสวัสดิ์ รองประธานชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์ฯได้เป็นตัวแทนของประธาน คุณปรีชา เศขรฤทธิ์วางหรีดของชมรมฯ มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมถึงคณะจากชมรมรักสุนทราภรณ์ บ้านหมี่ด้วย

เจ้าภาพจะจัดงานฌาปนกิจในวันอาทิคย์ที่ 28 เมษายน เวลา 16.00 น.

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 22 เมษายน 56 เวลา 21:41 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป