อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

1 มี.ค. 2564
06247
งานของสุนทราภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 56
สัปดาห์นี้สุนทราภรณ์จะเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.

ส่วนวันที่ 28 เป็นการซ้อมใหญ่ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมฯ สำหรับคอนเสิร์ตทำนองสองครู...

29-30 มิ.ย. คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ของวงสุนทราภรณ์ และ กาญจนะผลิน รอบ 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมฯ สำหรับคอนเสิร์ต "เพลงทำนองสองครู..." บัตรเหลือเฉพาะชั้นสอง และชั้นสาม สำหรับท่านที่ประสงค์จะไปซื้อบัตรหน้างาน

1 ก.ค. เปิดชมรมรักสุนทราภรณ์ บางขุนเทียน ณ โรงแรม Park Village Hotel 1300-1600 น. โดยคุณเพียงใจ วิศรุรัต ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษามูลนิธิสุนทราภรณ์เป็นประธาน

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์25 มิถุนายน 56 เวลา 11:17 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป