อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

28 ก.ย. 2563
06426
๑๒ ปี บ้านคนรักสุนทราภรณ์
งานสังสรรค์ครบรอบ ๑๒ ปี บ้านคนรักสุนทราภรณ์
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557
ณ หอประชุมกานตรัตน์ (ปรับปรุงใหม่) ๑๗.๐๐-๒๔.๐๐ น.
ค่าใช้จ่าย โต๊ะละ ๖,๐๐๐.- บาท นั่งได้ ๑๐ ท่าน เป็นค่าค่าอาหารโต๊ะจีน ค่าเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวงดนตรีสุนทราภรณ์ รับได้ ๔๐๐ การแต่งกาย สุภาพ

นี่เลยเชิญ คลิกโย่ง17 มกราคม 57 เวลา 10:11 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป