อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

28 พ.ย. 2564
06435
ชี้แจงเรื่องวงดนตรีสุนทราภรณ์ตามที่ประกาศบนเวทีชิดลม
"ตามที่มีการประกาศบนเวทีชิดลมว่าจะมีวงสุนทราภรณ์ไปบรรเลงในวันนี้นั้น ขอแจ้งให้ทราบว่า วงสุนทราภรณ์จะไปเล่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับฉันทานุมัตอจากประธานและคณะกรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์เท่านั้น ซึ่งขณะนี้ท่านประธานป่วย ยังไม่มีการนัดประชุมใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นวงที่ไปเล่นจะไม่ใช่วงสุนทราภรณ์อย่างแนนอน จึงแจ้งมามาให้ทราบโดยทั่วกัน"

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์2 กุมภาพันธ์ 57 เวลา 14:47 น.


ความเห็นที่ 1
ใครประกาศครับ ไม่เห็นได้ยินเลย

BB 3 กุมภาพันธ์ 57 เวลา 21:00 น.
ความเห็นที่ 2
เขาแจ้งว่าเป้นเพลงเก่าแนวสุนทราภรณ์นี่ครับ

BB 3 กุมภาพันธ์ 57 เวลา 21:02 น.
ความเห็นที่ 3
เผอิญอยู่ที่เวทีชิดลม ในตอนแรกทางเวทีประกาศว่าจะมีสุนทราภรณ์วงเล็ก แต่เมื่อถึงเวลาแสดงได้เปลี่ยนว่าเป็นนักร้องรุ่นใหม่แนวลูกกรุงอมตะนิรันดร์การ

เราเอง 4 กุมภาพันธ์ 57 เวลา 15:32 น.
ความเห็นที่ 4
เบื่อหัวข้อกระทู้มากกกกกก

แฟนฯ 2 มีนาคม 57 เวลา 01:07 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป