อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

28 พ.ย. 2564
06526
ขอแสดงความยินดีกับโน้ต-พรชัย เอกศิริพงษ์ คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์
โน้ต-พรชัย สำเร็จการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะเข้ารับพระราชทานปริญญา จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในวันนี้ (6 สิงหาคมน) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์6 สิงหาคม 57 เวลา 14:36 น.


ความเห็นที่ 1
ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จด้ยครับ

ปริญญา จุลสุคนธ์ 25 สิงหาคม 57 เวลา 11:00 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป