อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

9 ธ.ค. 2564
06547
งาน "ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข"
กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข” ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ ถนนราชินี
เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นประธานเปิดงาน

- ชมการแสดง ประกอบด้วย
• การแสดงพื้นบ้าน ๔ ภาค
• การแสดงลีลาศและรำวงย้อนยุคโดยศิลปินของสุนทราภรณ์

- การแสดงละครสั้นส่งเสริมคุณธรรม ระเบียบวินัย ความกตัญญู น้ำใจไมตรี และสื่อสร้างสรรค์ (นายสุประวัติ ปัทมสูต และนางสาวพิศสมัย วิไลศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติ)

- การนำเสนอบทเพลงส่งเสริมค่านิยมไทยโดยศิลปินยอดนิยม (นายนภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน เดอะสตาร์) และนางสาววรกาญจน์ โรจนวัชร (พั๊นซ์ วรกาญจน์))

ฯลฯ

ไม่มีค่าเข้าชมศูนบ์บริการสุนทราภรณ์17 กันยายน 57 เวลา 17:09 น.


ความเห็นที่ 1
ค่านิยม 12 ประการ จาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบค่านิยม 12 ประการ ให้ทุกหน่วยทหาร กำลังพล และประชาชน ยึดถือปฏิบัติตามเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามให้กับสังคมไทย พร้อมกับรณรงค์ให้เผยแพร่ค่านิยม 12 ประการนี้ไปในสังคมวงกว้าง ก่อนที่ในวันที่ 12 กันยายน พล.อ. ประยุทธ์ ได้แถลงนโยบายย้ำเรื่องนี้อีกครั้ง โดยระบุให้โรงเรียนติดค่านิยม 12 ประการ เพื่อให้เด็กท่องเป็นบทอาขยานและปฏิบัติตามให้ได้ด้วยนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 มีรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการได้นำค่านิยม 12 ประการปรับเป็นบทกลอนอาขยานแล้ว พร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งบทกลอนดังกล่าวไปให้โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสอนให้นักเรียนได้ท่องจำและนำสิ่งที่ท่องไปปฏิบัติตาม โดยบทกลอนค่านิยม 12 ประการ มีดังนี้

หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ
หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส
สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ
สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

Mourinho 18 กันยายน 57 เวลา 14:52 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป