อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

21 ต.ค. 2563
06563
ฟรีค่าสมัคร..งาน"ธัญญาพาร์ค เพชรเสียง เพลงสยาม" ครั้งที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดร้องเพลงแนวเพลงสุนทราภรณ์ ณ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์เพลงเก่าที่มีคุณค่าให้อยู่คู่คนไทย
ตราบนานเท่านาน

หลักเกณฑ์การรับสมัคร
1.ผู้ประกวดอายุ 50 ปีขึ้นไป แบ่งประเภทนักร้องชาย-หญิง
2.เพลงที่ใช้ต้องเป็นแนวเพลงสุนทราภรณ์ จังหวะและ
ทำนองตามต้นฉบับ
3.เพลงที่ใช้ประกวดในรอบคัดเลือกและ
รอบชิงชนะเลิศต้องไม่ซ้ำกัน
4. ใช้ซาวด์ดนตรีจากกองประกวดเท่านั้น
5.ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยเป็นนักร้องสังกัดวงดนตรี
กรมประชาสัมพันธ์/ วงดนตรีสุนทราภรณ์ และไม่เคย
เซ็นต์สัญญาสังกัดค่ายเพลงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า
6.ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากงาน
ธัญญาพาร์ค เพชรเสียง เพลงสยาม ครั้งที่ 1
(รางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศอันดับ1/รองชนะเลิศ
อันดับ2/รางวัลชมเชย)
7.ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากเวทีทุกประเภท อย่างน้อย 2 ปี
8.ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยเป็นผู้จัดงานประกวด
ร้องเพลงทุกประเภท
9.การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้เข้าประกวดต้องไม่ร้องอุทธรณ์ในทุกกรณี

กำหนดการแข่งขัน
รอบคัดเลือก หญิง วันเสาร์ที่ 25 ต.ค,1, 8 พ.ย.57
เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

รอบคัดเลือก ชาย วันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค, 2, 9 พ.ย.57
เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

รอบชิงชนะเลิศ ชาย-หญิง ประเภทละ 15 ท่าน
วันเสาร์ที่ 22 พ.ย.57 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

ฟรีคอนเสิร์ต วันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย.57 เวลา 14.00 น.
พบกับนักร้องกิตติมศักดิ์และผู้เข้ารอบทั้ง 30 ท่าน

รางวัลการประกวด แยกประเภทชาย-หญิง
รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1โล่เกียรติยศ พร้อมเงิน
รางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โล่เกียรติยศ พร้อมเงิน
รางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล โล่เกียรติยศ พร้อมเงิน
รางวัลๆละ 3,000 บาท

ท่านที่สนใจติดต่อ โทร.080-553-2122

ขอบคุณคุณโย่งที่กรุณาเอื้ิอเฟื้อข่าวประชาสัมพันธ์
ในครั้งนี้การ์ย23 ตุลาคม 57 เวลา 23:38 น.


ความเห็นที่ 1
ขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม57 ค่ะ

การ์ย 29 ตุลาคม 57 เวลา 15:39 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป