อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

23 ต.ค. 2563
06569
กฐินสุนทราภรณ์ ปี 2557
สถาบันสุนทราภรณ์อันประกอบด้วยมูลนิธิสุนทราภรณ์ วงดนตรีสุนทราภรณ์ รร.สุนทราภรณ์การดนตรี ชมรมศิษย์ รร.สุนทราภรณ์การดนตรี ชมรมรักสุนทราภรณ์สิงห์บุรี ชมรมรักสุนทราภรณ์เชียงใหม่ ชมรมรักสุนทราภรณ์พิษณุโลก ชมรมรักสุนทราภรณ์เหมืองใหม่ ชมรมรักสุนทราภรณ์บ้านหมี่ ชมรมรักสุนทราภรณ์ศรีราชา ชมรมรักสุนทราภรณ์จันทบุรี ชมรมรักสุนทราภรณ์บางซื่อ ชมรมรักสุนทราภรณ์หนองแขม และ ชมรมรักสุนทราภรณ์บางขุนเทียนได้ทอดกฐินประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดราษฎร์บูรณะ บนถนนครูเอื้อ สุนทรสนาน ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๕๗ ได้เงินถวายวัดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๖๕๓,๙๔๙.๒๕ บาท

ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับบนักร้องในอดีตของสุนทราภรณ์ทุกท่านที่ส่งเงินมาร่วมทำบุญ
อาทิ คุณมาริษา อมาตยกุล คุณศรวณี โพธิเทศ คุณธรรมรัตน์ นวะมะรัต คุณอภิชา พูลสวัสดิ์ คุณดำรงค์ สุทธิพงศ์ คุณพรรณี สกุลชาคร คุณจั่นทิพย์ สุุฐินบุตร คุณดาวใจ ไพจิตร และ คุณศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญ และอนุโมทนบุญร่วมกันค่ะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์3 พฤศจิกายน 57 เวลา 19:09 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป