อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

30 ต.ค. 2563
06579
วันไหว้ครูดนตรีสุนทราภรณ์ - 20 พฤศจิกายน 2557 ครบรอบ 75 ปี แห่งการก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์
วันนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันครบรอบ 75 ปี แห่งการก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์...ทางวงดนตรีสุนทราภรณ์ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี ณ โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี ซอยสุจริต 2 เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 9:00 น. จึงขอเชิญศิษย์สุนทราภรณ์ทุกท่านร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล...

วงดนตรีสุนทราภรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 โดยมีศิลปินยุคต้นๆ และต่อเนื่องกันมาเป็นลำดับ ได้แก่ ครูเอื้อ สุนทรสนาน, คุณมัณฑนา โมรากุล, คุณเลิศ ประสมทรัพย์, คุณสุภาพ รัศมิทัต, คุณสุปาณี พุกสมบุญ, คุณจันทนา โอบายวาทย์, คุณจุรี โอศิริ, คุณวินัย จุลละบุษปะ, คุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี, คุณชวลี ช่วงวิทย์, คุณพูลศรี เจริญพงษ์, คุณวรนุช อารีย์, คุณศรีสุดา รัชตะวรรณ, คุณสมศักดิ์ เทพานนท์, คุณรวงทอง ทองลั่นธม, หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์, คุณอ้อย อัจฉรา, คุณมาริษา อมาตยกุล, คุณบุษยา รังสี เป็นต้น

การรวมกลุ่มของนักดนตรีวงสุนทราภรณ์ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 โดยครูเอื้อ สุนทรสนาน กับเพื่อนๆ ร่วมกันตั้งวงดนตรีไทยฟิล์ม ของบริษัท ภาพยนตร์ไทยฟิล์ม จำกัด โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล เมื่อบริษัทเลิกกิจการในปี พ.ศ. 2482 ประจวบกับนายวิลาศ โอสถานนท์ อธิบดีกรมโฆษณาการ ดำริให้มีวงดนตรีประจำกรม ครูเอื้อ และเพื่อนนักดนตรีวงไทยฟิล์ม จึงเข้ามาประจำเป็นวงหัสดนตรีกรมโฆษณาการ และเปลี่ยนชื่อเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ในเวลาต่อมา โดยนักดนตรีชุดเดียวกันนี้ เมื่อรับงานของทางราชการ จะใช้ชื่อว่าวงดนตรีกรมโฆษณาการ แต่เมื่อใช้รับงานส่วนตัว นอกเวลาราชการ จะใช้ชื่อว่าวงดนตรีสุนทราภรณ์ โดยมีที่มาจาก นามสกุลของครูเอื้อ (สุนทรสนาน) สนธิคำกับชื่อคนรักของครูเอื้อ คือ คุณอาภรณ์

ในปัจจุบัน วงดนตรีสุนทราภรณ์ เป็นสิทธิมรดกตามกฎหมาย ในการดูแลของคุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ บุตรสาวของครูเอื้อ กับคุณอาภรณ์ (สกุลเดิม : กรรณสูต) โดยมีครูดำ-พูลสุข สุริยพงษ์รังษี หลานชายของครูเอื้อ เป็นหัวหน้าควบคุมวงดนตรีสุนทราภรณ์

ประชานิเวศน์ 420 พฤศจิกายน 57 เวลา 07:11 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป