อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

12 ก.ค. 2563
06677
ขอแสดงความยินดีกับ ซัน-ชาตรี ชุ่มจิตร คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์
วันนี้ (30 มิ.ย. 58) เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานวโรกาสให้นักเรียนที่เรียนดี นักเรียนช่วยเหลืองานดีเด่น ครูผู้ปฎิบัติหน้าที่ดีเด่น กรรมการฯดีเด่น ในกลุ่มโรงเรียนราชวินิตเข้ารับพระราชทานทุนรางวัล เข็มเกียรติคุณและโล่เกียรติคุณ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา ซึ่งซัน-ชาตรี ชุ่มจิตร คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ ในฐานะศิษย์เก่า ของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ จะเข้ารับพระราชทานโล่กเียรติคุณในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับซัน นาทีนี้เป็นนาทีทองของซันจริงๆ สถาบันสุนทราภรณ์ภูมิใจในตัวซันเป็นอย่างยิ่ง ขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์30 มิถุนายน 58 เวลา 11:39 น.


ความเห็นที่ 1
จาก "ชุติพัฒน์ สืบธรรม ที่ปรึกษาชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

เก่งมากๆ น่าภูมิใจมากๆนะครับ น้องซัน คลื่นลูกใหม่คนเก่ง"ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 30 มิถุนายน 58 เวลา 17:03 น.
ความเห็นที่ 2
จาก "หัสพงศ์ วงษ์ศรีวิลาศ เลขานุการชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

เยี่ยมมากเลยครับ น้องซัน"

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 30 มิถุนายน 58 เวลา 17:03 น.
ความเห็นที่ 3
จาก "สิริลักษณ์ ชินโย ที่ปรึกษาชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

ขอแสดงความยินดี และภูมิใจกับน้องซันค่ะ"

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 30 มิถุนายน 58 เวลา 17:04 น.
ความเห็นที่ 4
จาก "สาโรช เจริญสวัสดิ์ ประธานชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

ขอแสดงความยินดีกับซัน อย่างยิ่ง"

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 30 มิถุนายน 58 เวลา 17:05 น.
ความเห็นที่ 5
จาก "รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย รองประธานชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

ยินดีกับซันด้วยครับ"

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 30 มิถุนายน 58 เวลา 17:06 น.
ความเห็นที่ 6
จาก "สิริลักษณ์ แกล้วกสิกรรม ที่ปรึกษาชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

ขอแสดงความยินดีกับน้องซันด้วยค่ะ"

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 30 มิถุนายน 58 เวลา 17:06 น.
ความเห็นที่ 7
จาก "ธัญญธร รักกมล กรรมการชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

แสดงความยินดีค่ะซัน"

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 30 มิถุนายน 58 เวลา 17:07 น.
ความเห็นที่ 8
จาก "ประภาพรรณ จันทร์นวล กรรมการชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

ยินดี และภูมิใจกับน้องซันนะคะ"

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 30 มิถุนายน 58 เวลา 17:08 น.
ความเห็นที่ 9
จาก "ปริยา เฮงรัศมี กรรมการชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

ขอแสดงความยินดีกับน้องซันด้วยนะคะ"

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 30 มิถุนายน 58 เวลา 17:08 น.
ความเห็นที่ 10
จาก "สุดจิตต์ หงส์อรุณ ที่ปรึกษาชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

ยินดีด้วยนะคะ น้องซัน"

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 30 มิถุนายน 58 เวลา 17:09 น.
ความเห็นที่ 11
จาก "ดวงใจ ชื่นเจริญ ที่ปรึกษาชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

ร่วมแสดงความยินดีกับน้องซันด้วยค่ะ"

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 30 มิถุนายน 58 เวลา 17:10 น.
ความเห็นที่ 12
จาก "รัตนา จวบสมัย กรรมการชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

ขอแสดงความยินดีกับน้องซันด้วยค่ะ"

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 30 มิถุนายน 58 เวลา 17:11 น.
ความเห็นที่ 13
จาก "พ.ต.อ.พีร์นิธิ สวัสดิ์รักษากุล กรรมการชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

สุดยอดมากซัน"

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 30 มิถุนายน 58 เวลา 17:12 น.
ความเห็นที่ 14
จาก "พีระยุทธ อุปถัมภ์ ที่ปรึกษาชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

เยี่ยมมากๆเลยครับน้องซัน"

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 30 มิถุนายน 58 เวลา 17:12 น.
ความเห็นที่ 15
จาก "วัลลภา ธัมกิตติคุณ กรรมการชมรมศิษย์โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

ยินดีกับน้องซันคนเก่งค่ะ"

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ 30 มิถุนายน 58 เวลา 17:13 น.
โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป