อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

13 เม.ย. 2564
00670
ภาพของสุนทราภรณ์ในสายตาคนทั่วไป
ในฐานะที่เป็นผู้ฟังและชอบเพลงสุนทราภรณ์ตั้งแต่จำความได้ มีความเห็นอย่างหนึ่งว่า เพลงสุนทราภรณ์นั้นไม่เคยมีความล้าสมัย มีเอกลักษณ์คือความเป็นอมตะของคีตศิลป์ และวรรณศิลป์ ท่านทั้งหลายที่เคยฟังเพลงสุนทราภรณ์จนร้องได้ และท่านลองร้องดูก็เกิดความไพเราะขึ้นมาได้ คุณค่าอยู่ที่บทเพลงที่แท้จริงนอกเหนือจากสิ่งอื่นใด

หลายท่านในบางกระทู้ยังเข้าใจและยึดติดกับของเก่าของต้นฉบับเดิม หากท่านที่เป็นผู้ชอบในสุนทราภรณ์ที่แท้จริงลองเปิดใจกว้างว่าสุนทราภรณ์ไม่ใช่เป็นของผู้สูงอายุ หรือเป็นของเก่าแต่อย่างเดียว แต่เป็นของทุกยุคทุกสมัย ทุกเพศทุกวัย และคนไทยทุกคน

สุนทราภรณ์ไม่จำเป็นต้องย้อนอดีต หรือให้ชื่อในบางรายการให้เห็นว่าสุนทราภรณ์เป็นของเก่าจนทำให้ผู้คนทั่วไปสร้างภาพสุนทราภรณ์ไปในลักษณะเช่นนั้น ความเป็นอมตะของสุนทราภรณ์หมายถึงไม่มีอายุขัยมีความเป็นปัจจุบันและที่สำคัญมีความทันสมัยตลอดเวลา

หากผู้บริหารของโรงเรียนและคุณอติพรช่ายสร้างภาพของสุนทราภรณ์ให้มีความเป็นปัจจุบัน เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมปัจจุบัน ให้เสมือนหนึ่งเป็นวงดนตรีที่มีความทันสมัยตลอดไปในแบบอย่างเอกลักษณ์หัสดนตรีไทยสากลดอกราตรี14 กรกฎาคม 46 เวลา 00:18 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป