อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

7 ธ.ค. 2564
06708
พิธีเปิดชมรมรักสุนทราภรณ์ นนทบุรี วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558
ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมนี้ จะมีพิธีเปิดชมรมรักสุนทราภรณ์ลำดับที่ 16 ชมรมรักสุนทราภรณ์ นนทบุรี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป โดนมี พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ เป็นประธาน พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง เป็นประธานที่ปรึกษา

ส่วนชมรมรักสุนทราภรณ์อันดับที่ 17 คู้บอน จะมีพิธีเปิดต่อไปในเดือนกันยายน 58 โปรดติดตามความคืบหน้าต่อไป

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์24 สิงหาคม 58 เวลา 02:54 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป