อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

13 เม.ย. 2564
00673
เพลง "ชื่นสุข" ...
ใช่ "เพลงสุนทราภรณ์" ไหมครับ

"ชื่นสุข"

คำร้อง/ทำนอง: ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์
ขับร้อง: เพ็ญศรี พุ่มชูศรี

ชื่นสุขใจ สุขใดหามีเทียมได้
ขวัญดวงใจอยู่เคียงคง
ด้วยบุญเราได้ทำไว้เดิมเสริมส่ง
รักเราคงยงยั่งยืน
อยู่เชยชิดชูดังอยู่ในวิมาน
สบรักฟ้าประทาน รักมั่นปานจะกลืน
คู่ชีวีร่วมรักฤดีเริงรื่น
ทุกวันคืนชื่นสุขครัน

ชื่นสุขใจ สุขใดหามีเทียมเท่า
เหมือนยามเราอยู่เคียงกัน
ฝากดวงใจเปี่ยมความรักในเธอมั่น
หามีวันกลายกลับคืน
เปรียบดังแสงทองคงส่องในนภา
ฝากรักขวัญตา รักมั่นปานจะกลืน
คู่ชีวีร่วมรักฤดีเริงรื่น
ทุกวันคืนชื่นสุขเอย


นิมิตฯ21 กรกฎาคม 46 เวลา 18:25 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป