อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

26 ม.ค. 2564
06812
สายใยสัมพันธ์สุนทราภรณ์ พ.ค. - ธ.ค. 2559
บ้านคนรักสุนทราภรณ์จะอัพเดทงานคอนเสิร์ตของสุนทราภรณ์ที่จองเข้ามาแล้ว รวมทั้งงานคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ คอนเสิร์ตการกุศล และงานคอนเสิร์ตที่มีองค์กร สถาบันต่างๆจองเข้ามาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2559 กรุณาติดตามได้ในหน้า "คอนเสิร์ต" ของบ้านคนรักสุนทราภรณ์ ส่วนท่านที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาแจ้งมาได้ว่าจะให้ส่ง "สายใยสัมพันธ์" ไปให้ได้ทางใด นอกเหนือจากการรับจากหน้างานคอนเสิร์ตต่างๆของสุนทราภรณ์ และที่บ้านครูเอื้อ...อัมพวา

ส่วนท่านที่เป็นสมาชิกสายใยสัมพันธ์อยู่แล้ว จะเริ่มทะยอยส่งให้ทางไปรษณีย์ ต่อไป
ขอบคุณครับ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์11 เมษายน 59 เวลา 19:03 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป