อ่านและตอบกระทู้

สมาชิกแสดงความคิดเห็น แจ้งข่าวสาร

25 ม.ค. 2564
06813
คาราโอเกะสุนทราภรณ์บ้านครูเอื้อ...อัมพวา วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559
ร่วมพิธีรดนํ้าขอพรจากผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และร้องเพลงคาราโอเกะสุนทราภรณ์ ได้ที่ศาลากิจกรรม ลานนาคะวะรังค์ หลังบ้านครูเอื้อ...อัมพวา ในโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป จัดโดยนักเรียนจากโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี

ย้ายสถานที่จากในบ้านครูเอื้อ...อัมพวาไปจัดที่ศาลากิจกรรม เนื่องจากมีแฟนเพลงแจ้งความประสงค์จะไปร่วมงานจำนวนมาก เกรงสถานที่ในบ้านครูเอื้อ...อัมพวาจะคับแคบไปค่ะ

ศูนย์บริการสุนทราภรณ์11 เมษายน 59 เวลา 19:10 น.


โปรดอ่าน ก่อนแสดงความเห็น
โปรดหลีกเลี่ยงการใช้หลายชื่อในห้องกระทู้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าบ้านคนรักสุนทราภรณ์ครั้งต่อไป